Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Relevante stukken ontwerp methodebesluiten TenneT, GTS en regionale netbeheerders (2014-2016)

ACM stelt de ontwerp methodebesluiten vast voor TenneT, GTS en de regionale netbeheerders. De hieronder vermelde stukken zijn relevant voor de ontwerp methodebesluiten van één of meerdere netbeheerders.

 

Bijlagen

Publicatie Staatscourant ontwerpmethodebesluit TenneT transporttaken - 1 mei 2013 (PDF - 60.02 KB) Publicatie Staatscourant ontwerpmethodebesluit TenneT systeemtaken - 1 mei 2013 (PDF - 59.88 KB) Publicatie Staatscourant ontwerpmethodebesluit GTS - 1 mei 2013 (PDF - 60.4 KB) Publicatie Staatscourant ontwerpmethodebesluit regionale netbeheerders gas - 1 mei 2013 (PDF - 59.77 KB) Publicatie Staatscourant ontwerpmethodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit - 1 mei 2013 (PDF - 59.85 KB) Berenschot - Tariefregulering in retrospectief - 11 april 2012 (PDF - 1.53 MB) Blauw - Waardering stroomonderbrekingen - augustus 2012 (PDF - 1.08 MB) Blauw - Aanvullende opdracht vereenvoudiging model stroomonderbrekingen - januari 2013 (PDF - 830.25 KB) Brattle - Regional Differences for Gas and Electricity Companies in the Netherlands - maart 2006 (PDF - 558.7 KB) Brattle - Assessing pipe-to-pipe competition: Theoretical framework and application to GTS - 2007 (PDF - 1.46 MB) Brattle - Assessing pipe-to-pipe competition: Theoretical framework and application to GTS - 2011 (PDF - 561.22 KB) Brattle - Calculating the Equity Risk Premium and the Risk-free rate - 26 november 2012 (PDF - 1.33 MB) Brattle - The WACC for the Dutch TSOs, DSOs, water companies … etc. - 2013 (PDF - 602.02 KB) Bremen Energy - The role of international benchmarking - oktober 2012 (PDF - 605.07 KB) E-Bridge - Second opinion: cost compensation method for network operators … etc. - maart 2010 (PDF - 271.97 KB) E-Bridge - Study of the feasibility of determining TenneT’s cost efficiency … etc. - 29 februari 201 (PDF - 999.81 KB) ECN - Effecten invoering producententarief - juni 2012 (PDF - 293.12 KB) Erasmus Universiteit - Syntheserapport validatie vermogenskostenvergoeding RNB-G - april 2008 (PDF - 800.88 KB) Fakton - Audit compensatieregeling voor de reguleringsvertraging - 27 november 2012 (PDF - 816.13 KB) Frontier Economics - The potential application of reference network modelling to TenneT - 2012 (PDF - 647.95 KB) Frontier Economics - Treatment of distributed generation - oktober 2012 (PDF - 305.17 KB) Jacobs – Onderzoek naar de Gasaansluitdienst GTS, Rapportage fase 1, openbare versie (PDF - 34.74 MB) KIWA - Bevindingen Kwaliteitsterm Gas, Onderzoek naar de invulling ... etc. - 22 september 2009 (PDF - 451.47 KB) NERA - A consistent methodology for estimating the WACC for Dutch Energy Networks - 2012 (PDF - 757.65 KB) NERA - Response to Brattle's Estimates of the WACC for Dutch Network Companies - 11 januari 2013 (PDF - 295.68 KB) Ofgem - RIIO-T1 Final Proposals for National Grid … etc. - 17 december 2012 (PDF - 755.13 KB) Ofgem - RIIO-T1 Final Proposals for National Grid … etc. Final decision- 17 december 2012 (PDF - 693.24 KB) Oxera - How can the NMA assess the efficiency of GTS? - juni 2012 (PDF - 562.99 KB) Oxera - How can the NMa assess the efficiency of an electricity TSO? - september 2012 (PDF - 493.88 KB) PwC - De toekomst van tariefregulering - 7 september 2012 (PDF - 650.44 KB) PWC - Een realistische productiviteitsverandering voor GTS - 9 oktober 2012 (PDF - 512.02 KB) PwC - Optimal debt portfolio and the regulatory cost of capital - 18 januari 2013 (PDF - 930.19 KB) PwC - Visie investeerders en financiële marktpartijen t.a.v. de vermogenkostenvergoeding - 2013 (PDF - 149.71 KB) SEO - Waardering van stroomstoringen - 25 september 2009 (PDF - 770.74 KB) SEO - Kwaliteitsregulering levering elektriciteit en de grootverbruiker - februari 2010 (PDF - 890.95 KB) SumicSid - International Benchmarking of Electricity Transmission System Operators - 2009 (PDF - 6.51 MB) SumicSid - Benchmarking TenneT EHV/HV – final results - 2010 (PDF - 5.84 MB) University of Cambridge - International Benchmarking of Electricity Transmission by Regulators The (PDF - 1.21 MB) NMa - Winstenonderzoek TenneT 2010 - 12 april 2012 (PDF - 94.34 KB) NMa - Evaluatie Elektriciteitswet 1998 en Gaswet - Eindverslag - april 2012 (PDF - 741.21 KB) NMa - Working papers - Outcome van NMa-optreden, Resultaten voor 2012, No 8 - februari 2013 (PDF - 3.87 MB) Brief instemming Minister EL&I met aanwijzing TenneT - 2 maart 2012 (PDF - 1.05 MB) Methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit 2008-2010 (102610_1/27) - 29 augustus 2008 (PDF - 494.2 KB) Methodebesluit regionale netbeheerders gas 2011-2013 (103222_1/246) - 26 augustus 2010 (PDF - 915.2 KB) Methodebesluit transporttaken TenneT 2011 - 2013 (103096_1/242) - 13 september 2010 (PDF - 516.23 KB) Methodebesluit transporttaken TenneT 2011 - 2013 (103096_1/242) - 13 september 2010 (PDF - 433.46 KB) Methodebesluit Transport GTS 2010-2013 (103794/332) - 11 oktober 2011 (PDF - 344.38 KB) Methodebesluit gewijzigd regionale netbeheerders elektriciteit 2011-2013 (104007/74) - 8 juni 2012 (PDF - 569.99 KB) Ontwerpbesluit Wijziging technische voorwaarden administratieve volumeherleiding (PDF - 472.97 KB) Tarievencode Gas (102669_3/9) - 15 maart 2011 (PDF - 7.72 MB) Regulatorische Accountingregels RAR TenneT 2011 - mei 2012 (PDF - 114.45 KB) Brief GTS - Standpunten betreffende de Methodebesluiten. - 7 november 2012 (PDF - 114.91 KB) Brief GTS - Uitgebreide standpunten betreffende de Methodebesluiten - 7 november 2012 (PDF - 131.79 KB) Brief Netbeheer Nederland - Standpunten betreffende de Methodebesluiten - 16 januari 2013 (PDF - 106.45 KB) Brief TenneT - Standpunten betreffende de Methodebesluiten - 31 januari 2013 (PDF - 3.5 MB) Brief Tennet - Uitgebreide standpunten betreffende de Methodebesluiten - 31 januari 2013 (PDF - 162.48 KB) Brief GTS - Standpunten betreffende de Methodebesluiten deel 2 - 4 februari 2013 (PDF - 328.67 KB) Brief VEMW - Standpunten betreffende de Methodebesluiten - 18 februari 2013 (PDF - 106.69 KB) Brief FME-CWM - Standpunten betreffende de Methodebesluiten - 21 februari 2013 (PDF - 4.09 MB) Brief Netbeheer Nederland - Standpunten betreffende de Methodebesluiten - 22 maart 2013 (PDF - 479.93 KB) Brief Netbeheer Nederland - Methode voor compensatie … etc. - 8 december 2009 (PDF - 348.9 KB) Brief Netbeheer Nederland - Bijlage bij Methode voor compensatie … etc. - 30 december 2009 (PDF - 585.01 KB) Brief NMa - Procesuitleg Methodebesluiten 2014-2016 - 17 juli 2012 (PDF - 16.21 KB) Brief GTS - Procesgang voorbereiding Methodebesluit - 3 januari 2013 (PDF - 83.53 KB) Brief Stedin - Informatie betreffende WACC regionale netbeheerders - 18 januari 2013 (PDF - 94.82 KB) Notitie RENDO - Betreffende voornemen NMa tot herintroductie invoeding in de SO - 22 januari 2013 (PDF - 127.79 KB) Brief Westland Infra Netbeheer B.V. - Reactie op notitie DCO van RENDO - 28 januari 2013 (PDF - 282.5 KB) KBG 12 maart 2013 - Hoofdpuntenverslag LNB's+RNB's (PDF - 42.11 KB) KBG 12 maart 2013 - Hoofdpuntenverslag RNB's (PDF - 41.04 KB) KBG 12 maart 2013 - Hoofdpuntenverslag LNB's (PDF - 31.56 KB) KBG 12 maart 2013 - Opmerkingen deelnemers over het hoofdpuntenverslag.pdf (PDF - 117.07 KB) KBG 12 maart 2013 - Presentatie NMa LNB's+RNB's (PDF - 29.79 KB) KBG 12 maart 2013 - Presentatie NMa RNB's (PDF - 26.45 KB) KBG 12 maart 2013 - Presentatie NMa LNB's (PDF - 28.63 KB) KBG 20 december 2012 - Hoofdpuntenverslag (PDF - 43.73 KB) KBG 20 december 2012 - Opmerkingen deelnemers over het hoofdpuntenverslag (PDF - 112.44 KB) KBG 20 december 2012 - Presentatie NMa Investeringen (PDF - 22.57 KB) KBG 20 december 2012 - Presentatie NMa One off (PDF - 40.85 KB) KBG 20 december 2012 - Presentatie NMa Q-factor RNB's-E (PDF - 100.32 KB) KBG 20 december 2012 - Presentatie NMa Rapport CEPA over Ongoing Efficiency (PDF - 54.8 KB) KBG 20 december 2012 - Presentatie TenneT Investment Budgets (PDF - 360.3 KB) KBG 13 december 2012 - Hoofdpuntenverslag (PDF - 27.15 KB) KBG 13 december 2012 - Opmerkingen deelnemers over het hoofdpuntenverslag (PDF - 90.53 KB) KBG 13 december 2012 - Presentatie TenneT Reguleringskader energie en vermogen (PDF - 273.02 KB) KBG 13 december 2012 - Presentatie TenneT Investment Budgets (PDF - 360.3 KB) KBG 13 december 2012 - Notitie Energie Nederland Visie op omzetregulering GTS (PDF - 116.44 KB) KBG 13 december 2012 - Memo VEMW Tariefregulering en omzetregulering (PDF - 21.2 KB) KBG 6 december 2012 - Hoofdpuntenverslag (PDF - 50.16 KB) KBG 6 december 2012 - Opmerkingen deelnemers over het hoofdpuntenverslag.pdf (PDF - 118.36 KB) KBG 6 december 2012 - Presentatie NMa (PDF - 62.9 KB) KBG 16 november 2012 - Hoofdpuntenverlsag + opmerkingen deelnemers (PDF - 77.93 KB) KBG 16 november 2012 - Presentatie NMa (PDF - 102.76 KB) KBG 16 november 2012 - Presentatie NMa Maatstaf RNB's (E&G) (PDF - 24.16 KB) KBG 16 november 2012 - Presentatie NMa Tariefregulering netverliezen RNB's Gas (PDF - 23.77 KB) KBG 16 november 2012 - Presentatie NMa Productiviteitsverandering RNB's.pdf (PDF - 39.87 KB) KBG 16 november 2012 - Memo NMa Leveranciersmodel (PDF - 23.78 KB) KBG 16 november 2012 - Memo Liander Productiviteitsmeting (PDF - 377.86 KB) KBG 16 november 2012 - Memo Liander One off in de regulering bij regionale netbeheerders (PDF - 387.31 KB) KBG 14 november 2012 - Hoofdpuntenverslag (PDF - 46.37 KB) KBG 14 november 2012 - Opmerkingen deelnemers over het hoofdpuntenverslag (PDF - 134.28 KB) KBG 14 november 2012 - Presentatie NMa.pdf (PDF - 74.01 KB) KBG 14 november 2012 - Presentatie TenneT (PDF - 591.85 KB) KBG 14 november 2012 - Memo NMa Inkoop energie en vermogen (PDF - 31.82 KB) KBG 14 november 2012 - Memo NMa WACC (PDF - 29.49 KB) KBG 14 november 2012 - Notitie GTS Omzetregulering en regulering aansluiting.pdf (PDF - 23.84 KB) KBG 8 oktober 2012 - Hoofdpuntenverlsag + opmerkingen deelnemers (PDF - 83.44 KB) KBG 8 oktober 2012 - Presentatie NMa (PDF - 107.16 KB) KBG 8 oktober 2012 - Memo NMa Netverliezen.pdf (PDF - 34.11 KB) KBG 8 oktober 2012 - Memo DCO (PDF - 31.38 KB) KBG 8 oktober 2012 - Memo q-factor (PDF - 61.68 KB) KBG 8 oktober 2012 - Memo Inkoopkosten transport (PDF - 29.42 KB) KBG 8 oktober 2012 - Memo EHD (PDF - 17.59 KB) KBG 5 oktober 2012 - Hoofdpuntenverslag + opmerkingen deelnemers (PDF - 108.19 KB) KBG 5 oktober 2012 - Presentatie Netbeheer Nederland.pdf (PDF - 757.65 KB) KBG 5 oktober 2012 - Presentatie VEMW (PDF - 266.67 KB) KBG 5 oktober 2012 - Presentatie Energie Nederland.pdf (PDF - 86.67 KB) KBG 5 oktober 2012 - Presentatie Gasopslag Nederland (PDF - 130.93 KB) KBG 5 oktober 2012 - Presentatie GTS (PDF - 196.24 KB) KBG 5 oktober 2012 - Presentatie Liander Productiviteitsmeting (PDF - 967.83 KB) KBG 5 oktober 2012 - Presentatie Liander Q-factor.pdf (PDF - 797.22 KB) KBG 14 september 2012 - Hoofdpuntenverslag + opmerkingen deelnemers (PDF - 58.16 KB) KBG 14 september 2012 - Presentatie NMa (PDF - 167.04 KB) KBG 14 september 2012 - Presentatie GTS (PDF - 130.78 KB) KBG 24 augustus 2012 - Hoofdpuntenverslag + opmerkingen deelnemers (PDF - 51.61 KB) KBG 24 augustus 2012 - Presentatie NMa.pdf (PDF - 220.39 KB) KBG 24 augustus 2012 - Presentatie GTS (PDF - 313.66 KB) KBG 29 maart 2012 - Hoofdpuntenverslag (PDF - 31.31 KB) KBG 29 maart 2012 - Opmerkingen deelnemers over het hoofdpuntenverslag (PDF - 50.29 KB) KBG 29 maart 2012 - Presentatie NMa (PDF - 22.97 KB) KBG 29 maart 2012 - Presentatie TenneT (PDF - 310.77 KB) KBG 29 maart 2012 - Presentatie Westland Infra Netbeheer B.V. (PDF - 439.07 KB) KBG 29 maart 2012 - Presentatie Liander.pdf (PDF - 169.64 KB) KBG 29 maart 2012 - Presentatie LTO Noord Glaskracht (PDF - 1.4 MB) KBG 29 maart 2012 - Presentatie GTS (PDF - 158.43 KB) KBG 29 maart 2012 - Presentatie PwC (PDF - 177.38 KB) KBG 9 februari 2012 - Hoofdpuntenverslag (PDF - 21.34 KB) KBG 9 februari 2012 - Opmerkingen deelnemers over het hoofdpuntenverslag (PDF - 16.93 KB) KBG 9 februari 2012 - Presentatie NMa (PDF - 46.94 KB) KBG 27 augustus 2013 - Hoofdpuntenverslag (PDF - 148.62 KB) KBG 27 augustus 2013 - Presentatie ACM (PDF - 390.98 KB) KBG 27 augustus 2013 - Presentatie Netbeheer Nederland (PDF - 322 KB) KBG 27 augustus 2013 - Presentatie Redpoint en Kyos over rapport netverliezen gas (PDF - 2.09 MB) KBG 10 septemnber 2013 Begininkomsten (PDF - 190.87 KB) KBG 10 september 2013 GTS ACMpresentatie (PDF - 139.89 KB) KBG 10 september Horizontaal ACMpresentatie (PDF - 154.58 KB) KBG 10 september 2013 TenneT ACMpresentatie (PDF - 208.32 KB) KBG 10 september 2013 WACCnotitie (PDF - 191.73 KB) Verslag klankbordgroep TenneT zesde reguleringsperiode 10 september 2013 (PDF - 153.98 KB) Verslag klankbordgroep GTS zesde reguleringsperiode 10 september 2013 (PDF - 127.35 KB) Verslag klankbordgroep horizontaal zesde reguleringsperiode 10 september 2013 (PDF - 264.7 KB) Verslag klankbordgroep 13 december 2012 (PPT - 153 KB)