Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uw deelname aan een kartel melden: clementie aanvragen

Als u uw deelname aan een kartel meldt, krijgt u misschien een lagere boete of zelfs helemaal geen boete. Dit heet clementie aanvragen. Wilt u melden dat het bedrijf waar u werkt betrokken is of was bij een kartel? U kunt hiervoor terecht bij de medewerkers van ons clementiebureau.

U kunt ons bellen of mailen:

  • op telefoonnummer 070 – 72 22 302
  • via e-mailadres clementie [at] acm [punt] nl (clementie[at]acm[dot]nl)

Uw kartel melden

Bedrijven kunnen zich bij ons melden omdat zij willen stoppen met verboden kartelafspraken. Bijvoorbeeld omdat zij eerlijk en maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Of omdat zij hun goede naam belangrijk vinden.

U kunt een kartel bij ons melden als het bedrijf waar u werkt verboden afspraken heeft gemaakt met concurrenten. U kunt dit melden namens uw bedrijf of voor uzelf. Uw advocaat kan u adviseren over clementie aanvragen. En namens u contact opnemen met het clementiebureau.

Wij hebben minimaal deze informatie nodig:

  • Wie u bent of namens welk bedrijf u meldt
  • Wie of welke bedrijven een kartel vormen
  • Om welk product of welke dienst het gaat
  • Hoe lang het kartel al bestaat of heeft bestaan

In ruil voor bewijs over het kartel krijgt u een lagere boete of zelfs helemaal geen boete. De hoogte van de boete hangt af van hoe snel u ons informeert en hoe goed wij die informatie kunnen gebruiken.

Bent u de 1e melder en onderzoeken wij uw kartel nog niet? Alleen dan krijgt u misschien helemaal geen boete. Bent u de 2e, 3e of volgende melder? Dan krijgt u een korting op de boete van maximaal 50%.

Vervolg na uw melding

  • Als wij genoeg informatie van u hebben gekregen, bepalen wij uw voorlopige plaats in de volgorde van de clementieverzoeken voor hetzelfde kartel.
  • Wij geven u een bepaalde tijd om zoveel mogelijk informatie en bewijzen te verzamelen om uw clementieverzoek aan te vullen. Als u dat niet haalt, verloopt uw voorlopige plaats.
  • Wij beoordelen uw complete verzoek en laten u weten of clementie voor u mogelijk is.
  • Wij laten u na verder onderzoek weten of u een lagere boete of geen boete krijgt.

Tijdens ons onderzoek naar het kartel bent u beschikbaar om vragen te beantwoorden. Wij houden uw identiteit geheim totdat wij een rapport sturen aan de bedrijven die betrokken zijn bij het kartel.

Let op! Vertel niet aan andere ondernemers of aan de branchevereniging dat u contact met ons heeft over het kartel of dat u clementie heeft aangevraagd.

Eerst contact met ons kan ook

U hoeft niet direct clementie aan te vragen. U kunt ook eerst contact met ons opnemen. Uw advocaat kan bij ons navragen of een andere deelnemer aan het kartel dit al bij ons heeft gemeld.

Let op! Als uw advocaat hoort dat u de 1e melder bent, moet u direct clementie aanvragen.

Bronnen

Besluit clementie