Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Benchmark studies TenneT

De Autoriteit Consument & Markt heeft twee benchmark studies laten uitvoeren in het kader van het methodebesluit transporttaken TenneT 2014-2016. De eerste studie betreft de internationale TSO benchmark studie (e3GRID2012), waarin een aantal  hoogspanningsnetbeheerders waaronder TenneT met elkaar worden vergeleken. Deze studie is uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Frontier Economics Ltd, Consentec GmbH en SumicSid SPRL. De tweede studie is een aanvullend  onderzoek specifiek gericht op Nederland (STENA2012). Deze studie is uitgevoerd door Frontier Economics Ltd. en SumicSid SPRL.

ACM gebruikt deze studies voor de vaststelling van de statische efficiëntie (theta) van TenneT. In het ontwerp methodebesluit van 1 mei 2013 was uitgegaan van de e3GRID-studie uit 2009 en de aanvullende studie daarop (uitgevoerd door SumicSid). Naar aanleiding van de nieuwe studies heeft ACM het ontwerp methodebesluit aangepast. De studies en de aangepaste passage treft u aan op deze webpagina.

ACM heeft op deze wijziging van het ontwerpbesluit enkele reacties ontvangen. Deze reacties treft u aan onder aan deze webpagina.

 

Bijlagen

Aangepaste passage ontwerp-methodebesluit transporttaken-TenneT-2014-2016 (PDF - 260.53 KB) Frontier Sumicsid Consentec e3GRID2012 studie methodebesluit TenneT (PDF - 2.26 MB) Frontier Sumicsid Consentec STENA2012 studie methodebesluit TenneT (PDF - 989.91 KB) Aanvullende zienswijze TenneT gewijzigde benchmarkresultaten 3 september 2013 (PDF - 148.47 KB) Aanvullende zienswijze TenneT gewijzigde benchmark 3 september 2013 bijlage I (PDF - 170.19 KB) Reactie Frontier op inhoudelijke bezwaren TenneT tegen de benchmarkstudies (PDF - 370.8 KB) Aanvulling Frontier op dynamische efficiëntie (PDF - 123.98 KB) Reactie van Frontier over verschillen tussen de E3GRID2012 en STENA2012 rapporten (PDF - 427.83 KB)

Zie ook

Meer in deze zaak