Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Over deze site

Disclaimer

De website van de Autoriteit Consument & Markt wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij de Autoriteit Consument & Markt streeft naar correcte en actuele informatie. De Autoriteit Consument & Markt kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina's geen rechten ontlenen. Als u zekerheid wilt hebben over regelgeving, besluiten of formuleringen moet u de originele documenten raadplegen zoals ze bijvoorbeeld in de Staatscourant worden gepubliceerd. De Autoriteit Consument & Markt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De Autoriteit Consument & Markt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Ook niet voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Copyright

Op sommige Nederlandse overheidspublicaties rust geen auteursrecht: wetten, verordeningen en vonnissen van rechtbanken. Andere overheidspublicaties zijn in Nederland geen publiek domein en kunnen beschermd zijn met auteursrecht. Wel mag het werk worden gekopieerd en gepubliceerd, behalve als er op het werk staat vermeld dat het auteursrecht is voorbehouden. Dit geldt onder andere voor het logo. ACM behoudt zich het op het logo rustende auteursrecht voor. Het logo van ACM is als beeldmerk ingeschreven bij het Benelux-Merkenbureau. Daarmee heeft ACM dus het uitsluitende recht op haar logo. ACM geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden, omdat dit de suggestie van een keurmerk kan wekken.

Cyber Security

Vindt u op onze website een lek of risico voor de beveiliging van een systeem? Meld dit dan bij het Nationaal Cyber Security Centrum van de overheid.

Toegankelijkheid

De ACM wil graag dat iedereen alle informatie op deze website goed kan vinden en gebruiken. Daarom werken we doorlopend aan het verder verbeteren van de vindbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de online informatie.