Kruimelpad

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring, opgesteld op 6 januari 2017
Laatst aangepast op 17 augustus 2018

Deze verklaring is bedoeld voor de website: www.acm.nl

Gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid als uitgangspunt

Gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. Dat vinden wij belangrijk voor de website www.acm.nl. Iedereen moet alle informatie goed kunnen vinden, lezen en gebruiken.

Wat betekent toegankelijk? Hiervoor houden wij ons zoveel mogelijk aan de richtlijnen die zijn vastgelegd in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties . Bij het ontwerp en beheer van www.acm.nl houden wij zoveel mogelijk rekening met deze richtlijnen.

Meer informatie op Digitoegankelijk.nl 

Onderdelen waarop acm.nl niet volledig voldoet aan de richtlijnen voor toegankelijkheid

De site www.acm.nl voldoet op dit moment nog niet volledig aan de richtlijnen voor toegankelijkheid:

1. Bestanden en downloads

De meeste documenten op www.acm.nl staan in pdf-format. Veel van deze bestanden voldoen nog niet aan de richtlijnen. Eén of meer van de volgende problemen kunnen zich voordoen:

 • de codelaag ontbreekt,
 • de leesvolgorde is niet goed aangegeven,
 • de koppenstructuur klopt niet,
 • er ontbreken alternatieve teksten bij afbeeldingen en
 • tabellen zijn niet goed opgebouwd,
 • (delen van) documenten zijn niet doorzoekbaar.

Vervangen ontoegankelijke pdf’s

Veel gebruikte documenten hebben wij met terugwerkende kracht laten aanpassen. Het lukt ons echter niet om alle documenten aan te passen. Kunt u een pdf-document niet goed lezen? Vul dan het feedbackformulier in zodat wij u de informatie in een andere vorm kunnen toesturen.

Documenten van andere partijen

Op www.acm.nl staan soms documenten van andere organisaties. Bijvoorbeeld reacties van andere organisaties op onze consultaties. Het komt voor dat deze documenten niet doorzoekbaar zijn, of op andere aspecten niet voldoen aan de richtlijnen voor toegankelijkheid. De richtlijnen stellen zeer hoge eisen aan pdf-bestanden. Niet alle organisaties beschikken over de specifieke kennis om een pdf te maken volgens de richtlijnen. Daardoor kunnen wij niet garanderen dat alle pdf’s van andere partijen op onze site aan de webrichtlijnen voldoen.

Hoe past de ACM de webrichtlijnen toe?

De ACM werkt er hard aan om te voldoen aan de overheidsstandaard voor toegankelijkheid. Om dat te bereiken hebben we al de volgende acties uitgevoerd:

 • Training webredacteuren en communicatieadviseurs: onze redacteuren en adviseurs hebben in 2016 een training over toegankelijkheid gevolgd.
 • Interne controle vóór publicatie: alleen onze webredactie kan informatie op de website plaatsen. Onze redactie voert de informatie volgens de richtlijnen op. Bij documenten zoals pdf's controleert de redactie op toegankelijkheid en doet waar mogelijk aanpassingen.
 • Automatisch toetsen: wij laten onze website automatisch toetsen door de accessibility tool van Site Improve. We bekijken wekelijks de resultaten en passen gevonden fouten indien mogelijk meteen aan.
 • Verbeteren werkprocessen: wij werken eraan om de documenten op onze website al bij het schrijven toegankelijk te laten zijn. Dit project is nog niet afgerond, en we kunnen op dit moment dan ook nog niet garanderen dat alle documenten, zoals pdf's, volledig toegankelijk zijn.
 • Vervangen ontoegankelijke pdf’s en tools: content in pdf-formaat en tools laten wij momenteel aanpassen. Kunt u een pdf-document niet goed lezen? Vul dan het feedbackformulier in zodat wij u de informatie in een andere vorm kunnen toesturen.

Help ons om onze site te verbeteren!

Bent u niet tevreden over de toegankelijkheid van onze website? Geef dit dan aan ons door. U kunt hiervoor het reactieformulier gebruiken. Zo helpt u mee aan het verder verbeteren van onze website. Wij gaan uw melding onderzoeken en laten u weten of we hiervoor een oplossing hebben.

Naar het reactieformulier

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.