Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Fusies, overnames en joint ventures

Wilt u met een ander bedrijf fuseren, een bedrijf voor een deel of helemaal overnemen, of samen een nieuw bedrijf starten? Als de bedrijven meer dan een bepaalde omzet per jaar hebben, moet u uw plannen voor de fusie, overname of joint venture eerst bij ons melden. Wij controleren vooraf of bedrijven niet te groot worden. Soms moet u ook een vergunning aanvragen.

Wanneer melden

U moet een fusie, overname of joint venture bij ons melden als u voldoet aan 2 voorwaarden:

 • De bedrijven die samengaan hebben bij elkaar wereldwijd een jaaromzet van 150 miljoen euro of meer én
 • minimaal 2 van de bedrijven die samengaan hebben elk in Nederland een jaaromzet van 30 miljoen euro of meer.

Wij houden toezicht op eerlijke concurrentie en marktwerking. Wij controleren vooraf of bedrijven niet te groot worden door een fusie, overname of joint venture.

Aandachtspunten

 • Voor pensioenfondsen gelden 2 andere voorwaarden:
  • De waarde van de bruto geboekte premies van de bedrijven die samengaan was in het afgelopen kalenderjaar 500 miljoen euro of meer én
  • van dit bedrag hebben minimaal 2 van de bedrijven die samengaan elk minimaal 100 miljoen euro ontvangen van Nederlandse inwoners.
 • Voor bedrijven in de zorg geldt de totale omzet van de bedrijven. Dus niet alleen de omzet van de zorgverlening. Lees meer informatie over fusies in de zorg.
 • Zit het overnemende bedrijf in een bedrijfsgroep? Dan geldt de omzet van die totale bedrijfsgroep.
 • Koopt u een bedrijfsonderdeel van een ander bedrijf? Dan telt alleen de omzet mee van het bedrijfsonderdeel dat u overneemt. Niet de omzet van dat andere bedrijf als geheel.
 • Zeer grote bedrijven melden niet bij ons, maar bij de Europese Commissie als zij voldoen aan 2 voorwaarden:
  • De bedrijven die samengaan hebben bij elkaar wereldwijd een jaaromzet van 5 miljard euro of meer én
  • minimaal 2 van de bedrijven die samengaan hebben elk in de Europese Unie een jaaromzet van 250 miljoen euro of meer.

Tip


U hoeft de volgende fusies, overnames en joint ventures niet bij ons te melden:

 • tijdelijke deelnemingen door financiële instellingen
 • zeggenschap van curatoren of bewindvoerders bij surseance van betaling of faillissement, of op basis van de Wet op het financieel toezicht
 • zeggenschap door participatiemaatschappijen, als die hun stemrechten alleen uitoefenen voor beleggingsdoelen

Hoe melden

 1. Ga naar ons formulier om uw fusie, overname of joint venture te melden.
 2. Lees de toelichting. Lees ook onze werkwijze bij concentratiezaken. Fusies, overnames en joint ventures noemen wij concentraties.
 3. Geef de informatie die wij vragen op bladzijde 7 tot en met 9. Dit mag in het formulier of in een nieuw document.
 4. Stuur ons de informatie per post naar het adres dat in de toelichting staat of per e-mail:
  1. concentraties in de zorg: acm-post [at] acm [punt] nl (acm-post[at]acm[dot]nl) en PoortwachterDZ [at] acm [punt] nl (PoortwachterDZ[at]acm[dot]nl)
  2. alle andere concentraties: acm-post [at] acm [punt] nl (acm-post[at]acm[dot]nl) en Werkregisseur [punt] DM [at] acm [punt] nl (Werkregisseur[dot]DM[at]acm[dot]nl)

Denkt u dat wij door de concentratie misschien problemen voor de concurrentie zien? U kunt zelf alvast voorstellen doen voor een oplossing.

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy en persoonsgegevens.

Wij zetten alle meldingen op onze website en in de Staatscourant. Concurrenten, leveranciers en afnemers kunnen dan bij ons reageren op uw plannen voor een fusie, overname of joint venture.

U betaalt 17.450 euro voor een concentratiemelding. U moet dit ook betalen als u uw melding intrekt.

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar Werkregisseur [punt] DM [at] acm [punt] nl (Werkregisseur[dot]DM[at]acm[dot]nl) of PoortwachterDZ [at] acm [punt] nl.

Reactie op uw melding binnen 4 weken

U krijgt ons besluit uiterlijk 4 weken nadat wij uw melding hebben ontvangen. U moet tot die tijd wachten met uw fusie, overname of joint venture. Wij zetten alle besluiten op onze website en in de Staatscourant.

Hebben wij vragen over uw melding? De tijd die nodig is om de vragen te beantwoorden komt bovenop de 4 weken. Wij informeren u over de extra wachttijd.

Besluiten wij niet binnen de wachttijd? Dan mag uw fusie, overname of joint venture doorgaan.

Besluiten wij dat uw fusie, overname of joint venture niet mag doorgaan? Dan kunt u een vergunning aanvragen.

Sneller een reactie ontvangen

Kunt u onmogelijk 4 weken wachten op ons besluit over uw fusie, overname of joint venture? Bijvoorbeeld omdat een faillissement dreigt of uitstel van betaling? Of omdat het gaat om een doorstart direct na een faillissement?

Als er door 4 weken wachten schade ontstaat die u niet kunt herstellen, kunt u op 2 manieren sneller beginnen:

 1. Geef ons al vóór uw officiële melding zoveel mogelijk informatie. Wij doen dan ons best om na 9 dagen nadat de melding in de Staatscourant is geplaatst een besluit te nemen.
 2. Vraag om ontheffing van de wachttijd. U mag dan meteen beginnen met uw fusie, overname of joint venture. Let op: wij geven hier niet snel toestemming voor. U moet laten zien dat er onherstelbare schade ontstaat als u moet wachten. Wij kunnen voorwaarden stellen aan de ontheffing. U betaalt 2.325 euro extra. Geven wij uiteindelijk na een volledige beoordeling van uw fusie, overname of joint venture geen toestemming? Dan moet u die terugdraaien.

  Vraag alleen ontheffing aan als het echt niet anders kan. Bewijs van faillissement of dreigend faillissement is onvoldoende. Aanvullend zijn bijvoorbeeld brieven of e-mails nodig die bewijzen dat:

  • toeleveringsrelaties stoppen
  • voorraden worden teruggetrokken
  • klanten zijn overgestapt naar concurrenten of daarmee dreigen

  Of andere documenten die de schade bewijzen.

  Wij publiceren alle ontheffingsbesluiten op onze website.

Wij bespreken graag samen uw situatie:

 1. Mail ons zo vroeg mogelijk voor uw officiële melding via Werkregisseur [punt] DM [at] acm [punt] nl (Werkregisseur[dot]DM[at]acm[dot]nl). Voor bedrijven in de zorg: PoortwachterDZ [at] acm [punt] nl.
 2. Geef ons zoveel mogelijk informatie over de bedrijven en de relevante markten.
 3. Vul alvast het formulier in. Lees hoe u de melding via het formulier doet.

Wanneer vergunning aanvragen

Hebben uw plannen voor een fusie, overname of joint venture negatieve gevolgen voor de concurrentie? En misschien ook voor consumenten? Dan krijgt u van ons geen toestemming.

U mag oplossingen geven om de negatieve gevolgen te verminderen. Als wij die oplossingen niet voldoende vinden, moet u een vergunning aanvragen.

Bij de aanvraag voor een vergunning geeft u ons meer informatie. Daarmee doen wij verder onderzoek. Er zijn 3 uitkomsten mogelijk:

 1. Uw fusie, overname of joint venture mag doorgaan.
 2. Uw fusie, overname of joint venture mag doorgaan als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.
 3. Uw fusie, overname of joint venture mag niet doorgaan.

Hoe vergunning aanvragen

 1. Ga naar ons formulier om uw vergunning voor een fusie, overname of joint venture aan te vragen.
 2. Lees de toelichting. Lees ook onze werkwijze bij concentratiezaken. Fusies, overnames en joint ventures noemen wij concentraties.
 3. Geef de informatie die wij vragen op bladzijde 10 tot en met 13. Dit mag in het formulier of in een nieuw document.
 4. Stuur ons de informatie per post naar het adres dat in de toelichting staat of per e-mail:
  1. concentraties in de zorg: acm-post [at] acm [punt] nl (acm-post[at]acm[dot]nl) en PoortwachterDZ [at] acm [punt] nl (PoortwachterDZ[at]acm[dot]nl)
  2. alle andere concentraties: acm-post [at] acm [punt] nl (acm-post[at]acm[dot]nl) en Werkregisseur [punt] DM [at] acm [punt] nl (Werkregisseur[dot]DM[at]acm[dot]nl)

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy en persoonsgegevens. Wij publiceren alle vergunningaanvragen op onze website.

U betaalt 34.900 euro voor de vergunningaanvraag. U moet dit ook betalen als u uw aanvraag intrekt. En dit bedrag komt bovenop de 17.450 euro die u betaalt voor de concentratiemelding die u eerder heeft gedaan.

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar Werkregisseur [punt] DM [at] acm [punt] nl (Werkregisseur[dot]DM[at]acm[dot]nl) of PoortwachterDZ [at] acm [punt] nl (PoortwachterDZ[at]acm[dot]nl).

Reactie op uw vergunningaanvraag binnen 13 weken

U krijgt ons besluit uiterlijk 13 weken nadat wij uw vergunningaanvraag hebben ontvangen. U moet tot die tijd wachten met uw fusie, overname of joint venture.

Hebben wij vragen over uw aanvraag? De tijd die nodig is om de vragen te beantwoorden komt bovenop de 13 weken. Wij informeren u over de extra wachttijd.

Besluiten wij niet binnen de wachttijd? Dan mag uw fusie, overname of joint venture doorgaan.

Niet eens met ons besluit

Als u het niet eens bent met ons besluit over een melding of vergunningaanvraag voor een fusie, overname of joint venture, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank in Rotterdam.

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam? Dan kunt u in beroep gaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Iedereen die belanghebbende is van uw fusie, overname of joint venture kan in beroep gaan. De bedrijven die willen samengaan, en ook concurrenten, leveranciers en afnemers.

Bronnen

Kosten