Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp Methodebesluiten Tennet 2014-2016

ACM heeft de ontwerpen voor de methode van regulering voor de transport en systeemtaak van TenneT opgesteld voor de de periode 2014-2016. Het gevolg van deze ontwerp methodebesluiten is een verdere verlaging van de tarieven die consumenten betalen.

Samenvatting

ACM stelt de tarieven vast die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, TenneT, in rekening mag brengen voor het transport van elektriciteit over het hoogspanningsnet en voor de uitoefening van systeemtaken. De methodiek op grond waarvan deze tarieven worden bepaald, legt ACM vast in zogenaamde methodebesluiten. Het toezicht van ACM zorgt ervoor dat afnemers een redelijke prijs betalen voor de diensten van TenneT.

Consultatie en hoorzitting

ACM heeft de ontwerp methodebesluiten van 1 mei tot en met 11 juni 2013 ter consultatie voorgelegd aan belanghebbenden. Daarnaast heeft ACM op 31 mei 2013 een hoorzitting voor belanghebbenden georganiseerd.

Reactie op ontwerpmethodebesluiten

ACM heeft op de ontwerp methodebesluiten van zes partijen een schriftelijke reactie ontvangen.

 
 

Bijlagen

Ontwerp methodebesluit transporttaken TenneT 2014-2016 (PDF - 665.47 kB) Bijlage 1 bij transporttaken TenneT - formules (PDF - 304.6 kB) Bijlage 2 bij transporttaken TenneT - WACC (PDF - 335.4 kB) Ontwerp methodebesluit systeemtaken TenneT 2014-2016 (PDF - 451.05 kB) Bijlage 1 bij systeemtaken TenneT - formules (PDF - 273.54 kB)