Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp methodebesluit GTS 2014-2016

ACM stelt de ontwerp methodebesluiten vast voor GTS. Het gevolg van deze ontwerp methodebesluiten is een verdere verlaging van de tarieven die consumenten betalen.

Samenvatting

ACM stelt de tarieven vast die de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, GTS, in rekening mag brengen voor het transport, de aan transport gerelateerde taken, de aansluiting, balancering en kwaliteitsconversie. De methodiek op grond waarvan deze tarieven worden bepaald, legt ACM vast in het zogenaamde methodebesluit. Het toezicht van ACM zorgt ervoor dat afnemers een redelijke prijs betalen voor de diensten van GTS.

Consultatie & hoorzitting

ACM heeft het ontwerp methodebesluit van 1 mei tot en met 11 juni 2013 ter consultatie voorgelegd aan belanghebbenden. Daarnaast heeft ACM op 31 mei 2013 een hoorzitting voor belanghebbenden georganiseerd.

Reactie op ontwerp methodebesluit

ACM heeft op het ontwerp methodebesluit van zes partijen een schriftelijke reactie ontvangen.

 

Bijlagen

Ontwerp methodebesluit GTS 2014-2016 (PDF - 660.73 KB) Ontwerp methodebesluit GTS 2014-2016 (PDF - 660.6 KB) Bijlage 1 bij GTS - formules (PDF - 439.21 KB) Bijlage 2 bij GTS - WACC (PDF - 376.67 KB)