Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp methodebesluit regionaal netbeheer gas (2014-2016)

ACM stelt de ontwerp methodebesluiten vast voor de regionale netbeheerders gas. Het gevolg van deze ontwerp methodebesluiten is een verdere verlaging van de tarieven die consumenten betalen.

Samenvatting

ACM stelt de tarieven vast die de regionale netbeheerders gas in rekening mogen brengen voor het transport van gas over het distributienet en voor de aansluiting. De methodiek op grond waarvan deze tarieven worden bepaald, legt ACM vast in het zogenaamde methodebesluit. Het toezicht van ACM zorgt ervoor dat afnemers een redelijke prijs betalen voor de diensten van de regionale netbeheerders gas.

Consultatie & hoorzitting

ACM heeft het ontwerp methodebesluit van 1 mei tot en met 11 juni 2013 ter consultatie voorgelegd aan belanghebbenden. Daarnaast heeft ACM op 30 mei 2013 een hoorzitting voor belanghebbenden georganiseerd.

Reactie op ontwerp methodebesluit

ACM heeft op het ontwerp methodebesluit mondelinge en schriftelijke reacties ontvangen. Deze zijn hieronder te raadplegen.

 

Bijlagen

Ontwerp methodebesluit regionale netbeheerders gas 2014-2016 (PDF - 835.08 KB) Bijlage 1 bij RNB-G - formules (PDF - 396.93 KB) Bijlage 2 bij RNB-G - WACC (PDF - 378.57 KB)
 

Meer in deze zaak

 

Zie ook