Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Privacyverklaring

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij vertellen u graag wat wij doen om uw gegevens te beschermen.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Bijvoorbeeld uw naam, uw huisadres of e-mailadres. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt u meer informatie over wat persoonsgegevens zijn.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens hebben wij nodig om onze wettelijke taken uit te voeren. Het helpt ons bijvoorbeeld om vast te stellen wie er verantwoordelijk is voor een overtreding. Of om onderzoek te doen naar problemen die consumenten en bedrijven bij ons hebben gemeld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij krijgen uw gegevens met een doel. Hebben wij ze niet meer nodig voor dat doel? Dan verwijderen wij uw gegevens. Bijvoorbeeld omdat wij een onderzoek hebben afgerond. Daarbij houden we ook rekening met wat er in de Archiefwet staat.

Delen wij uw gegevens met derden?

Soms is het bij de uitvoering van onze wettelijke taken nodig om persoonsgegevens te delen met anderen (derden). Bijvoorbeeld met andere (Europese) toezichthouders, het Openbaar Ministerie of gerechtelijke instanties. Dit doen we alleen als dat volgens de wet mag.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij volgen de strenge beveiligingsnormen van de Rijksoverheid. Daarnaast hebben wij als toezichthouder extra technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens bij het uitvoeren van onze wettelijke taken. Een aantal voorbeelden:

 • Als wij onderzoek doen naar een bedrijf en daarvoor de administratie of e-mails verzamelen, dan staan daar vaak persoonsgegevens in.
 • Een kopie van uw identiteitsbewijs is in sommige situaties verplicht. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een telefoonnummer (als privépersoon).
 • Wanneer u een kartel bij ons clementiebureau meldt, verwerken wij uw gegevens.
 • Wij verzamelen voor onze onderzoeken informatie via openbare bronnen op internet. Onder andere op basis van Open Source Intelligence.
 • Wij registreren uw gegevens als u een vraag of melding bij ons of ACM ConsuWijzer doet. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de ACM.
Daarnaast maken wij gebruik van een externe applicatie van een andere partij bij het reageren op en het posten van socialemediaberichten. Ook houden we bij welke berichten met de ACM te maken hebben op sociale media. Zo blijven we op de hoogte van wat er speelt. Hier worden géén bijzondere persoonsgegevens bij verwerkt.

Wij publiceren verschillende monitors over de energiemarkt en de telecommarkt op de website van Tableau Public. Wij verwerken daarbij geen persoonsgegevens van bezoekers. Het kan dat Tableau Public wel gegevens van bezoekers verwerkt. Bekijk hiervoor het privacy statement van Tableau Public.

Wat registreren wij als u contact opneemt met de ACM of ACM ConsuWijzer?

Wij registreren in ieder geval uw naam, e-mailadres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u iets meldt of vraagt. U kunt daarbij ook uw adres, postcode, woonplaats en organisatie of bedrijf opgeven. Ook kunt u eventueel gegevens van anderen die uw klacht ondersteunen opgeven. Daarnaast nemen we gesprekken met ACM ConsuWijzer op.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren doet KCM Survey klanttevredenheidsonderzoek voor ons. Wij geven daarom uw e-mailadres aan KCM Survey door. KCM Survey vraagt u per e-mail of u mee wilt doen aan dit klanttevredenheidsonderzoek. Dit doen we alleen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens nadat u contact met ons hebt opgenomen?

Nadat u contact met ons heeft opgenomen bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal 5 jaar. En alleen als dat nodig is. De gespreksopnamen van ACM ConsuWijzer bewaren we 6 maanden. Daarna verwijderen wij uw gegevens. Neemt u deel aan het klanttevredenheidsonderzoek? Dan bewaart KCM Survey uw persoonsgegevens 3 maanden. Doet u niet mee met dit onderzoek? Dan verwijdert KCM Survey uw e-mailadres na 8 weken.

Neemt u deel aan het klanttevredenheidsonderzoek? Dan bewaart KCM Survey uw persoonsgegevens 3 maanden. Doet u niet mee met dit onderzoek? Dan verwijdert KCM Survey uw e-mailadres na 8 weken.

Waarom bewaren wij uw persoonsgegevens nadat u contact met ons hebt opgenomen?

Wij gebruiken persoonsgegevens om onze wettelijke taken uit te kunnen voeren. Wij bewaren uw gegevens om de volgende redenen:

 • Neemt u nog een keer contact met ons op? Dan kunnen wij zien wat er eerder met u besproken is.
 • De informatie die u geeft is belangrijk voor de uitvoering van onze toezichts- en handhavingstaken. Om te bepalen of een bedrijf zich aan de regels houdt, is vaak nader onderzoek nodig. Later kunnen wij u bijvoorbeeld nog bellen met de vraag of u een verklaring wilt afleggen.
 • Wij werken steeds aan het verbeteren van onze dienstverlening. Daarom voeren wij een kwaliteitsonderzoek uit en laten wij een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren door KCM Survey.

De Functionaris Gegevensbescherming (FG)

De ACM heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangewezen en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De FG is onafhankelijk en let op of iedereen binnen onze organisatie zich houdt aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). De FG van de ACM is te bereiken via fg@acm.nl.

Welke rechten heeft u als uw persoonsgegevens worden verwerkt?

U heeft de volgende rechten op grond van de AVG:

 • Recht op inzage: u kunt vragen welke persoonsgegevens wij van u gebruiken, zo kunt u controleren of wij dat goed doen volgens de wet.
 • Recht op rectificatie: als uw persoonsgegevens niet kloppen bij ons, dan kunt u ons vragen om dit aan te passen.
 • Recht op verwijdering: in sommige gevallen heeft u het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Recht van bezwaar: als u het niet eens bent met ons besluit op uw verzoek om uw gegevens bij ons in te zien, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: als u toestemming gaf om uw persoonsgegevens te gebruiken, dan kunt u uw toestemming ook weer intrekken.
 • Recht op beperking van de verwerking: u kunt ons verzoeken om tijdelijk te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat u eerst een besluit wilt afwachten op een ander verzoek.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens door te geven aan een andere partij.
Wilt u gebruik maken van één van deze rechten? Stuur ons dan een mail via privacy@acm.nl of stuur een brief naar ons postadres en noem daarbij ‘AVG-verzoeken’.

Waarom vragen wij om uw identiteitsbewijs en wat doen wij hiermee?

Wij vragen u om een kopie van uw identiteitsbewijs om uw identiteit te controleren. Hiermee willen wij voorkomen dat wij bijvoorbeeld uw persoonsgegevens aan een ander geven. De kopie verwijderen wij uiterlijk 3 weken nadat wij uw identiteit hebben gecontroleerd.

Hoe lang duurt de afhandeling van uw AVG-verzoek?

Hebben wij uw identiteit vastgesteld? Dan reageren wij binnen een maand op uw verzoek. Soms hebben wij meer tijd nodig. Dan kunnen wij de reactietermijn met 2 maanden verlengen. U hoort dit dan tijdig van ons.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Zolang als wij uw persoonsgegevens nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen. Wij houden hierbij ook rekening met wat er in de Archiefwet staat.

Heeft u een klacht?

Dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@acm.nl. U kunt na de afhandeling van uw verzoek bij de ACM ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer weten?

Heeft u vragen of klachten over deze privacyverklaring? Of over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan? Wij geven u graag uitleg.

Contact met de ACM

Meer weten over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Bezoek de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over privacy en de wettelijke regels op de website van de AP