Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Afspraken tussen bedrijven over duurzaamheid

Wilt u afspraken maken met andere bedrijven om duurzamer te ondernemen? Dat mag. Maar een afspraak mag niet nadelig zijn voor de consument of de concurrentie beperken.

Het is verboden om samen prijzen af te spreken, de markt te verdelen of concurrentiegevoelige informatie uit te wisselen. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie. Dat is verboden omdat prijzen daar hoger door worden, consumenten minder keus hebben en het innovatie in de weg staat. Daarom zijn er concurrentieregels.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil niet dat het mededingingsrecht afspraken in de weg staat die bijdragen aan een duurzamere samenleving. Wij laten daarom zien in hoeverre duurzaamheidsafspraken wél mogen. Wij letten er bij de uitleg van de concurrentieregels op wat praktisch en werkbaar is. Zijn afspraken tussen bedrijven om duurzamer te ondernemen goed voor de consument en de samenleving? Dan houden wij ze niet tegen.

Mag uw duurzaamheidsafspraak?

U onderzoekt zelf of uw duurzaamheidsafspraak wel of niet mag. Volg deze stappen:

 1. Stel uzelf de volgende vragen:
  • Waarop concurreren wij met elkaar of met anderen?
  • Hoeveel invloed heeft onze afspraak op de concurrentie? Beperken wij met onze afspraak die concurrentie?
  • Merken onze klanten iets van onze afspraak?
 2. Beperkt uw duurzaamheidsafspraak de concurrentie? Bijvoorbeeld omdat de prijzen hoger worden, de kwaliteit verslechtert of er minder keuze is voor uw klanten? Dan mag u de afspraak alleen maken als de (milieu)voordelen opwegen tegen deze nadelen. Daarvoor moet de afspraak voldoen aan alle 4 de volgende voorwaarden:
  • De afspraak levert voordelen op voor uw manier van werken en is goed voor de welvaart.
  • Een eerlijk deel van deze voordelen komt bij uw klanten terecht.
  • De afspraak gaat niet verder dan wat strikt noodzakelijk is voor duurzamer ondernemen.
  • Er blijft genoeg ruimte voor gezonde concurrentie.
  Voldoet uw afspraak aan deze voorwaarden, dan is uw afspraak toegestaan. Vraag u ook af hoe andere ondernemers, consumenten en de overheid dit zouden beoordelen.

Bekijk bij uw onderzoek onze meest recente versie van de Leidraad over duurzaamheidsafspraken. Daarin staat hoe wij duurzaamheidsafspraken beoordelen, inclusief voorbeelden. Ook staat erin hoe wij beoordelen of de voordelen van een afspraak opwegen tegen de nadelen. Zie ook de praktijkvoorbeelden van duurzaamheidsafspraken.

Let op

U maakt uw eigen afwegingen. Bijvoorbeeld als uw afspraak een beetje nadelig is voor uw klanten, maar heel goed voor het milieu. En u blijft zelf verantwoordelijk voor de afspraken die u maakt. U moet kunnen uitleggen of uw afspraak voldoet aan de 4 voorwaarden uit stap 2.

Komt u er niet uit?

Bespreek uw afspraak waar mogelijk met een jurist of advocaat mededingingsrecht. Of neem contact met ons op via info [at] acm [punt] nl. U kunt dit ook samen met uw advocaat doen. Wij denken graag met u mee. Maak wel eerst zelf een eigen analyse van de mogelijke risico’s. U weet namelijk zelf het beste hoe u concurreert.

Op basis van uw informatie en uw self-assessment van de mogelijke risico’s voor de concurrentie geven wij een eerste inschatting van de mogelijkheden en de risico’s voor de concurrentie vanuit ons perspectief als toezichthouder. Wij voeren geen marktonderzoek uit en geven geen formele goedkeuring voor de samenwerkingsafspraak.

Zien wij risico’s? Dan denken wij mee hoe u die kunt wegnemen. Wij publiceren onze inschatting op onze website. Dit helpt andere bedrijven die ook duurzamer willen ondernemen. Dit doen wij in overleg met u. Wij houden daarbij rekening met het vertrouwelijke karakter van de gegevens en de fase van het initiatief.

Wat gebeurt er als de afspraak is gemaakt?

U blijft zelf verantwoordelijk voor uw afspraken en hoe u die nakomt. Heeft u de afspraak op tijd met ons besproken? En zagen wij geen risico’s? Wij verwachten dan dat u zich aan de voorgelegde afspraak houdt.

Het kan gebeuren dat de afspraak later toch niet in lijn met de concurrentieregels blijkt te zijn. Bijvoorbeeld na een klacht. Wij geven u dan de kans om de afspraak aan te passen aan de regels. Ook daarover denken wij met u mee. We leggen u geen boete op wanneer u eerlijk bent geweest en de afspraak aanpast.

Heeft u uw afspraak getoetst aan onze leidraad en uw afspraak publiekelijk bekendgemaakt aan consumenten en bedrijven? Ook dan hoeft u geen boete te verwachten als later blijkt dat de afspraak toch niet in lijn met de concurrentieregels is. U moet de afspraak dan wel aanpassen in overleg met ons of na een interventie door ons.

Let op

De mogelijkheid om met de ACM te overleggen is er alleen voor afspraken die gaan over duurzaamheid. Vraagt u zich af of een andere samenwerkingsafspraak is toegestaan? Dan kunt u om een informele zienswijze  vragen als uw vraag voldoet aan de voorwaarden daarvoor.