Afspraken tussen bedrijven over duurzaamheid

Wilt u afspraken maken met andere bedrijven om duurzamer te kunnen ondernemen? Dat mag, maar alleen als die afspraken niet ten koste gaan van de concurrentie en de consument. Hieronder leest u waar u op moet letten.

Wat is er bijzonder aan afspraken over duurzaamheid?

Voor duurzaam ondernemen kunnen afspraken tussen bedrijven nodig zijn. De ACM let erop of bedrijven afspraken maken die de concurrentie beperken. Zulke afspraken zijn verboden. Maar wij zien ook dat duurzaamheid goed kan zijn voor de consument en voor de samenleving. Daarom houden we niet zomaar alle afspraken tegen. Er mag dus misschien meer dan u denkt.

Wat verwacht de ACM van u?

Stel uzelf de vraag: pakken mijn afspraken positief uit voor klanten? Blijft er ruimte voor concurrentie? Vraag u ook af of andere ondernemers, consumenten en de overheid er net zo tegenaan kijken. Vindt u het lastig om ‘ja’ te antwoorden? Download en doorloop dan de beslisboom. Dan weet u beter of u voldoet aan alle vier de volgende voorwaarden:

  1. De afspraken leveren voordelen op voor uw manier van werken en zijn goed voor de welvaart.
  2. U geeft een eerlijk deel van deze voordelen terug aan uw klanten.
  3. De afspraken gaan niet verder dan strikt noodzakelijk is.
  4. Er blijft ruimte voor concurrentie.

Open de interactieve beslisboom over concurrentie en duurzaamheid, pdf 6,5Mb

Interactieve beslisboom (pdf, 6,5Mb)

In de beslisboom staat uitleg bij deze voorwaarden. Voldoet u aan deze voorwaarden, dan hoeft u geen problemen te verwachten.

U maakt uw eigen afwegingen. Bijvoorbeeld als uw afspraak een beetje nadelig is voor uw klanten, maar heel goed voor het milieu. U moet kunnen bewijzen dat uw antwoorden kloppen als wij ernaar vragen. Komt u er niet uit? Stel uw vragen dan aan een advocaat mededingingsrecht.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.