Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Brief duurzaamheidsafspraak vermindering illegale bestrijdingsmiddelen in tuinbranche

Het blijkt moeilijk te zijn het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen uit te bannen. Eerdere private initiatieven om het gebruik te stoppen met bijvoorbeeld keurmerken hielpen niet voldoende. Kwekers die illegale bestrijdingsmiddelen gebruiken kunnen goedkoper werken en verstoren met hun illegale activiteiten de eerlijke concurrentie. Daarom snapt de ACM dat het voor retailers in de tuinbranche nodig is om gezamenlijk afspraken te maken om de oneigenlijke concurrentie door gebruik van de illegale middelen tegen te gaan. Op die manier draagt de sector bij aan duurzaamheid.

Wat houdt de afspraak in?

De deelnemende retailers willen geen planten verkopen die zijn behandeld met een illegaal bestrijdingsmiddel. Als deze planten toch gevonden worden, dan worden de kwekers van deze planten niet direct volledig uitgesloten. De levering kan weer starten als de leverancier of kweker bij de retailer schriftelijk heeft aangeven dat geen illegale middelen zijn gebruikt. Daarbij moet de leverancier of kweker ook melden hoe er actie is ondernomen om het middel dat eerder is aangetroffen niet meer aan te treffen en niet meer toe te passen. Daarbij moet de retailer een extra test laten doen die laat zien dat geen illegale middelen zijn gebruikt.De retailers wisselen onderling geen concurrentiegevoelige informatie uit.

Wat vindt de ACM?

De concurrentieregels zijn niet bedoeld om concurrentie op basis van verboden producten of productiemethoden te beschermen. Afspraken tussen concurrenten om dit gebruik in te perken – en ook niet verder gaan dan nodig - zijn toegestaan. De ACM benadrukt dat dergelijke afspraken open en transparant moeten zijn en dat beslissingen om leveranciers uit te sluiten op een zorgvuldige manier moeten worden genomen. Op grond van de informatie die de ACM heeft ontvangen van de deelnemers aan de afspraak lijkt dit het geval te zijn. De ACM ziet deze afspraak daarom niet als mededingingsbeperkend.

De ACM heeft gelet hierop niet beoordeeld of - als onderdelen van de afspraak toch de mededinging zouden beperken - dit mogelijk noodzakelijk is om het (duurzame) doel te bereiken (een zogenaamde toegestane nevenrestrictie). Ook heeft de ACM niet onderzocht of de wettelijke uitzonderingsgrond van de mededingingsregels van toepassing is omdat – kortgezegd – de voordelen van de afspraak opwegen tegen de nadelen, zoals beschreven in de concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken.

Meer weten over samenwerking en duurzaamheid? Ga naar Afspraken tussen bedrijven over duurzaamheid.

 

Documenten

Brief informele guidance tuinbranche (PDF - 165.41 KB)