Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Consultatie visiedocument Mededinging en Duurzaamheid

09-05-2014

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft in deze notitie een samenvatting van de reacties die zij tijdens de consultatieperiode. In 2013 op het concept visiedocument Mededinging en Duurzaamheid heeft ontvangen. ACM geeft aan hoe zij deze reacties bij de afronding van het visiedocument heeft betrokken.

Bekijk ook de beleidsregels over mededinging en duurzaamheid