Kruimelpad

Consultatie visiedocument Mededinging en Duurzaamheid

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft in deze notitie een samenvatting van de reacties die zij tijdens de consultatieperiode. In 2013 op het concept visiedocument Mededinging en Duurzaamheid heeft ontvangen. ACM geeft aan hoe zij deze reacties bij de afronding van het visiedocument heeft betrokken.

Bekijk ook de beleidsregels over mededinging en duurzaamheid

 

Documenten

Consultatie visiedocument Mededinging en Duurzaamheid (PDF - 88.02 KB)