Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Afspraken Kip van Morgen beperken concurrentie

Supermarkten, producenten en verwerkers hebben onderling afspraken gemaakt over de verkoop van kippenvlees met meer dierenwelzijn voor kippen; de Kip van Morgen. Onderdeel van die afspraak is dat op reguliere wijze geproduceerd kippenvlees uit de schappen wordt gehaald. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt dat dit te ver gaat.

Door de afspraken voor de Kip van Morgen heeft een kip onder andere iets meer ruimte, iets meer strooisel op de stalvloer en leeft de kip een paar dagen langer. Daarnaast worden milieumaatregelen genomen. Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een uitzondering op het kartelverbod is dat de voordelen voor de consument groter zijn dan de nadelen zoals het beperken van de keuzes voor consumenten en een hogere kostprijs. ACM heeft gekeken of deze maatregelen door de consument worden gewaardeerd. Daaruit blijkt dat de consument voor dierenwelzijns- en milieumaatregelen wel wil betalen, maar niet voor de beperkte verbeteringen van de Kip van Morgen. Per saldo levert die de consument geen voordeel op.

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van ACM: ‘Het is goed dat partijen duurzaamheidsinitiatieven nemen. Het biedt keuzes voor consumenten. Producenten kunnen zich daarmee ook onderscheiden. Uit ons onderzoek blijkt dat consumenten best bereid zijn meer te betalen voor meer duurzamere kip als ze weten hoe die geproduceerd wordt. Er is dus nog veel te winnen met betere informatie. We zien ook dat de markt voor duurzaam geproduceerd vlees volop in beweging is. Ik denk dat het niet nodig is om een gezamenlijke afspraak te maken om de reguliere kip uit de schappen te halen.’

De verkoop van duurzamer geproduceerde kip neemt de afgelopen jaren toe. Er bestaat bijvoorbeeld het sterrensysteem, het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming. Voor dit sterrensysteem zijn geen gezamenlijke afspraken gemaakt die de concurrentie beperken.

ACM heeft deze analyse met de partijen besproken. De partijen geven aan te onderzoeken of er alternatieven zijn voor hun afspraak.