Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Brief duurzaamheidsafspraak afvalinzamelaars stimulering recycling

Inzamelaars van bedrijfsafval mogen samenwerken bij het stimuleren van afvalrecycling. Dit concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar aanleiding van vragen van de Vereniging Afvalbedrijven.

Wat houdt de afspraak in?

Een aantal inzamelaars voor bedrijfsafval wil samen afspreken dat nieuwe klanten altijd een contract aangeboden krijgen voor minimaal twee gescheiden afvalstromen. Het gaat dan bijvoorbeeld om GFT, organisch afval, folie en papier/karton. Bedrijven moeten wel tenminste 240 liter bedrijfsafval per week aanleveren. Op een groot deel van de bedrijven die afval aanleveren (ook wel ontdoeners) rust een wettelijke scheidingsplicht. Het initiatief biedt daarnaast die bedrijven een extra stimulans om afval te scheiden en bewustzijn te ontwikkelen voor duurzaam afvalbeheer.

Wat vindt de ACM?

De ACM heeft bij de beoordeling van dit initiatief voor het eerst de Beleidsregel Toezicht ACM op duurzaamheidsafspraken toegepast. De ACM is positief. Het initiatief sluit aan bij de wettelijke scheidingsplicht die geldt voor (vrijwel) alle bedrijfsmatige ontdoeners. De ACM treedt niet op tegen afspraken die uitsluitend tot doel hebben om een wettelijke duurzaamheidsnorm na te leven, zoals de wettelijke scheidingsplicht. De groep ontdoeners die niet wettelijk verplicht is om afval te scheiden is zo klein dat een eventuele beperking van de mededinging verwaarloosbaar zou zijn. Daarom doet de ACM geen nader onderzoek hiernaar.

Meer weten over samenwerking en duurzaamheid? Ga naar Afspraken tussen bedrijven over duurzaamheid.

 

Documenten

Brief afvalrecycling initiatief (PDF - 124.41 KB)