Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Europese Commissie publiceert nieuwe richtsnoeren over mededinging en duurzaamheid

De Europese Commissie heeft op 1 juni 2023 de nieuwe Groepsvrijstellingsverordeningen Onderzoek & Ontwikkeling en Specialisatie aangenomen en de bijbehorende richtsnoeren horizontale samenwerkingen (richtsnoeren) gepubliceerd. In de richtsnoeren is ook een hoofdstuk opgenomen over mededinging en duurzaamheid. De Europese Commissie laat hiermee zien welke ruimte er is voor samenwerking tussen bedrijven om duurzame doelen te behalen.

De ACM bood al meer ruimte op basis van haar (tweede) concept-leidraad duurzaamheidsafspraken. De afgelopen jaren heeft de ACM ook in Europees verband de discussie gestimuleerd en een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de richtsnoeren. De ACM is blij om te zien dat een aantal van haar suggesties zijn overgenomen.

ACM leidraad duurzaamheidsafspraken

Nu de richtsnoeren van de Europese Commissie definitief zijn vastgesteld zal de ACM haar concept-leidraad duurzaamheidsafspraken in lijn brengen met de richtsnoeren van de Europese Commissie. De meeste initiatieven in Nederland hebben namelijk invloed op de handel tussen Lidstaten. Hierdoor zijn naast de Nederlandse mededingingsregels ook de Europese mededingingsregels van toepassing. De ACM bekijkt op dit moment of er ruimte zit tussen de huidige concept-leidraad van de ACM en de richtsnoeren van de Europese Commissie. Die ruimte zal zo veel mogelijk worden opgelost door gebruik te gaan maken van de prioriteringsbevoegdheden van de ACM. De ACM verwacht na de zomer hierover meer te kunnen berichten.

De nieuwe Groepsvrijstellingsverordeningen treden op 1 juli 2023 in werking en de nieuwe richtsnoeren zullen in werking treden na bekendmaking in het Publicatieblad van de EU.

Duurzaamheidsafspraken en de ACM

Partijen die duurzaamheidsafspraken willen maken en twijfels hebben over de toepassing van de mededingingsregels, kunnen in de tussentijd de ACM (blijven) verzoeken om mee te kijken. De ACM kan dan een eerste inschatting geven van de mogelijkheden en de risico’s voor de concurrentie.