Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Brief: geen verder onderzoek naar KoeMonitor

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat niet verder met het onderzoek naar mogelijk concurrentiebeperkende onderdelen van de ‘KoeMonitor’. De KoeMonitor is een systeem waarmee melkveehouders en zuivelproducenten kunnen aantonen dat ze aan de wettelijke eisen voldoen op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid van melk. Er zijn, mede in het licht van de Leidraad Duurzaamheidsafspraken van de ACM, onvoldoende aanwijzingen voor een overtreding van de mededingingsregels . Dat stelt de ACM na beoordeling van informatie over de KoeMonitor die de ACM heeft opgevraagd bij melkveehouders en ZuivelNL, de ketenorganisatie van de Nederlandse zuivelsector. Wel roept de ACM de partijen op om met elkaar in gesprek te gaan. Wellicht kan ZuivelNL enigszins tegemoet komen aan de bezwaren van de melkveehouders over de KoeMonitor.

Agrosector en de ACM

De ACM ziet dat producenten in de agrosector soms in een lastige positie zitten. Dit geldt in het bijzonder voor melkveehouders. Dat blijkt ook uit de Agro-Nutri monitor waarmee de ACM bijdraagt aan het in kaart brengen van de problemen in de agrosector. Daarnaast maakt de ACM samenwerking mogelijk  tussen ondernemingen in de sector op het gebied van duurzaamheid via de Leidraad Duurzaamheidsafspraken. Vanaf november 2021 gaat de ACM toezicht houden op het verbod op oneerlijke handelspraktijken, zoals late betalingen aan boeren en tuinders voor bederfelijke producten of last-minute annuleringen van bestellingen.

Meer weten over samenwerking en duurzaamheid? Ga naar Afspraken tussen bedrijven over duurzaamheid.

 

Documenten

Brief: geen verder onderzoek naar KoeMonitor (PDF - 245.42 KB)