Kruimelpad

Leidraad: Samenwerking tussen concurrenten

In deze Leidraad laat de ACM zien hoe de Mededingingswet een aantal geregeld voorkomende samenwerkingsvormen tussen concurrenten beoordeelt. De Leidraad is vooral bedoeld voor ondernemingen, brancheorganisaties en hun adviseurs en vervangt de “Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen”.

 

Documenten

Leidraad samenwerking concurrenten (PDF - 316.33 KB) Beknopte leidraad 'concurrenten mogen samenwerken maar er zijn grenzen (PDF - 954.41 KB)