Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

UHT Beleidsregel Mededinging en Duurzaamheid 2016

Het ministerie van Economische Zaken heeft de Beleidsregel Mededinging en Duurzaamheid van 8 mei 2014 aangepast. De Beleidsregel gaat over de toepassing van artikel 6, derde lid, van de Mededingingswet. De Beleidsregel gaat in op de vraag aan welke eisen bedrijven en organisaties die mededingingsbeperkende afspraken maken, moeten voldoen als ze in aanmerking willen komen voor uitzondering op deze wet. De aanpassingen van de beleidsregel moeten meer duidelijkheid geven over de concrete toepassing van de uitzonderingsmogelijkheid.

ACM heeft eerder dit jaar een zogenaamde Uitvoerings- en Handhavingstoets uitgevoerd op deze aangepaste Beleidsregel. ACM vindt de regels uitvoerbaar- en handhaafbaar met uitzondering van één artikel: artikel 2 onder a. Dit artikel gaat over de vraag wat ACM moet toetsen als de mededingingsbeperkende afspraak deel uit maakt van een pakket aan duurzaamheidsmaatregelen.

Meer weten over samenwerking en duurzaamheid? Ga naar de pagina over Samenwerken en Duurzaamheid.
 

Documenten

UHT Beleidsregel Mededinging en Duurzaamheid 2016 (PDF - 102.03 kB)