Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bedrijven kunnen meer duurzaamheidsafspraken maken door voorstel Europese Commissie

Er komt meer ruimte voor samenwerking tussen bedrijven in Europa om duurzame doelen te halen als het voorstel van de Europese Commissie voor nieuwe richtsnoeren wordt vastgesteld. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) steunt dit voorstel. Het sluit ook aan  bij onze eigen leidraad duurzaamheidsafspraken die de ACM ruim een jaar geleden opstelde. De ACM heeft nog wel een paar wensen voor verduidelijking en aanvulling waardoor nog meer duurzame samenwerkingsinitiatieven mogelijk worden.

Wat is er aan de hand?

Het voorstel van de Commissie laat zien dat veel vormen van samenwerking tussen bedrijven om duurzaamheidsdoelen te behalen gewoon mogen. De mededingingsregels zijn daarvoor geen belemmering. Die verduidelijking is belangrijk om de angst bij bedrijven weg te nemen dat zij door samenwerking de regels overtreden. Op basis van het voorstel van de Commissie zijn alle nu bij de ACM bekende plannen van bedrijven om samen te werken toegestaan.

De ACM heeft nog een paar suggesties voor verduidelijking en aanvulling van het voorstel van de Commissie. De ACM vindt bijvoorbeeld dat afspraken tussen bedrijven om er voor te zorgen dat zij zelf en hun toeleveranciers voldoen aan nationale of internationale wettelijke eisen, buiten de mededingingsregels moeten vallen. Dat soort gezamenlijke afspraken kunnen nuttig zijn, bijvoorbeeld in het geval  handhaving van die eisen in bepaalde landen niet goed mogelijk of geregeld is. Dan kan het gaan over sociale rechten, zoals het verbod op kinderarbeid of over bescherming van natuur en milieu. De mededingingsregels zijn niet bedoeld om concurrentie te beschermen tussen bedrijven die direct of indirect de wet overtreden.

De ACM is ook blij dat de Europese Commissie de voordelen voor de samenleving bij duurzaamheidsafspraken ruimhartiger wil meewegen, maar de Commissie kan volgens de ACM nog een stapje verder gaan als bedrijven aangeven dit nodig te hebben voor hun plannen.

ACM en duurzaamheid

Op verschillende terreinen draagt de ACM bij aan een duurzame economie omdat dit aansluit bij haar missie om markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. De ACM geeft duidelijkheid op de vraag wanneer concurrenten wél mogen samenwerken om duurzame doelen te verwezenlijken Daarnaast is de ACM sterk betrokken bij de energietransitie naar duurzame energie door bijvoorbeeld netbeheerders toestemming te geven om te experimenteren met alternatieve energiebronnen. Ook waarschuwt de ACM bedrijven als ze valse duurzaamheidsclaims op hun producten zetten en treedt de ACM op tegen bedrijven die door middel van afspraken of overnames de overgang naar een meer duurzame economie belemmeren.

Meer weten over samenwerking en duurzaamheid? Ga naar Afspraken tussen bedrijven over duurzaamheid.

 

Documenten

Reactie ACM duurzaamheidsafspraken op het voorstel van de Europese Commissie (PDF - 224.91 KB)