Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Concurreren binnen de regels

U mag samenwerken met andere bedrijven in uw sector, leveranciers of afnemers zolang u eerlijk concurreert. Daar zijn regels voor. Bijvoorbeeld dat u uw eigen prijzen bepaalt en zelf kiest wat u waar verkoopt. En dat u concurrentiegevoelige informatie voor uzelf houdt. Zoals informatie over kortingen, aanbestedingen of arbeidsvoorwaarden.

Concurrentieregels: uw eigen beleid bepalen

De belangrijkste aandachtspunten bij de concurrentieregels gaan over:

Deze regels gelden voor bedrijven, ondernemersverenigingen en brancheorganisaties. En voor overheden als die producten en diensten op de markt aanbieden.

Horizontale en verticale afspraken

De regels gelden voor afspraken tussen concurrenten, dus bedrijven die dezelfde producten of diensten aanbieden op dezelfde markt. En ook voor afspraken tussen bedrijven op verschillende niveaus met dezelfde producten en diensten voor dezelfde markt. Bijvoorbeeld leveranciers en winkeliers. Of producenten en distributeurs.

Overheid en markt

Concurreert u met de overheid? Dan moet de overheid zich aan aanvullende regels houden.

Goed voor consumenten en bedrijven

Als bedrijven eerlijk concurreren, is dat goed voor consumenten en bedrijven. Consumenten hebben meer keuze tegen scherpe prijzen en bedrijven maken nieuwe en betere producten. En nieuwe bedrijven krijgen een kans.

Prijzen

 • Bepaal uw eigen prijzen.

 • Maak geen afspraken met concurrenten of afnemers over bijvoorbeeld inkoopprijzen, verkoopprijzen, prijsverhogingen, toeslagen, kortingen of een minimumprijs.

 • Praat niet met concurrenten over uw strategie, zoals prijzen of reactie op trends in de toekomst.

Markten

 • Bepaal zelf welke producten en diensten u waar aanbiedt, naar welke klanten u gaat en in welke gebieden.

 • Verdeel de markt niet tussen concurrenten. Maak dus geen afspraken over wie aan welke klanten levert of wie in welke gebieden werkt.

 • Spreek niet af wie wanneer in welk gebied aanbiedingen doet.

Meedoen aan aanbestedingen

 • Bepaal zelf of u inschrijft op een aanbesteding.

 • Bepaal zelf met welke prijs u inschrijft op een aanbesteding.

 • Spreek niet af wie aan welke aanbesteding meedoet.

 • Praat niet met uw concurrenten over de inschrijving op een aanbesteding.

 • Vraag ook niet of zij meedoen.

Tips

Arbeidsvoorwaarden

 • Bepaal zelf de arbeidsvoorwaarden voor uw werknemers, zoals salaris, toeslagen en bonussen.

 • Bespreek niet met concurrenten welke prijs u betaalt aan zzp’ers.

 • Spreek niet af om geen personeel van elkaar over te nemen.

U mag wel afspraken maken over arbeidsvoorwaarden in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Productiehoeveelheid

 • Bepaal zelf hoeveel u produceert.

 • Spreek niet met elkaar af om minder te produceren.

Concurrentiegevoelige informatie

 • Houd concurrentiegevoelige informatie over uw producten, prijzen en investeringen voor uzelf.

 • Praat niet met andere bedrijven over prijsveranderingen van uw product. Ook niet met uw brancheorganisatie.

 • Vertel ook niet aan andere bedrijven hoe onderhandelingen met klanten verlopen.

Uitzonderingen: afspraken die bedrijven mogen maken

Soms mag u wel afspraken maken met concurrenten. Bijvoorbeeld als u met een paar kleine bedrijven bent of als uw samenwerking voor de consument grotere voordelen dan nadelen voor de concurrentie heeft. Er gelden wel voorwaarden.

Tips

Kleine bedrijven

Er zijn 2 situaties waarin kleine bedrijven afspraken met elkaar mogen maken. Ook als zij concurrenten zijn. U moet in beide situaties aan 2 voorwaarden voldoen. Vraag een juridisch adviseur of u hieraan voldoet.

Situatie 1: klein aantal bedrijven:

 1. Er doen maximaal 8 bedrijven mee aan de afspraak.
 2. En de totale omzet van die bedrijven samen is maximaal 5,5 miljoen euro als de bedrijven vooral producten maken of 1,1 miljoen euro in alle andere gevallen.

Situatie 2: bedrijven met een klein marktaandeel:

 1. Alle bedrijven die meedoen met de afspraak hebben op hun markt samen een marktaandeel van maximaal 10%.
 2. En de afspraak heeft geen invloed op de handel tussen landen in de Europese Unie.

Voordelen groter dan nadelen

Wilt u samen met een concurrent duurzamer ondernemen? Lees welke afspraken over duurzaamheid u met andere bedrijven kunt maken.

Ook in andere gevallen mag u soms een afspraak maken die nadelig is voor de concurrentie. U moet dan voldoen aan 4 voorwaarden. Dit zijn strenge voorwaarden. Doe zelf goed onderzoek. Of vraag de hulp van een expert.

De 4 voorwaarden zijn:

 1. Uw afspraak leidt tot verbetering van de productie of distributie. Of draagt bij aan technische of economische vooruitgang.
 2. U kunt de voordelen alleen behalen door een afspraak waarmee u de concurrentie beperkt.
 3. Een eerlijk deel van het voordeel komt terecht bij uw klanten.
 4. Er blijft genoeg concurrentie over.

Denkt u dat een bedrijf zich niet aan de regels houdt?

Ziet of hoort u dat concurrenten of leveranciers en afnemers samen verboden afspraken maken, waardoor zij met een kartel de concurrentie vervalsen? Of probeert een bedrijf zijn economische machtspositie te vergroten op een manier die verboden is? En heeft u daar als ondernemer last van? Wij houden toezicht op eerlijke concurrentie en marktwerking.

Heeft u misschien zelf verboden afspraken met concurrenten gemaakt of gaf u daarvoor opdracht? En wilt u daarmee stoppen? Als u dit zelf meldt, krijgt u misschien geen boete of een lagere boete. U kunt hierover vertrouwelijk contact opnemen met ons clementiebureau.

Bronnen