Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Notitie resultaten consultatie leidraad duurzaamheidsafspraken

De concept Leidraad duurzaamheidsafspraken geeft uitleg over de toepassing van het mededingingsrecht op duurzaamheidsafspraken tussen ondernemingen. De Leidraad laat zien welke mogelijkheden marktpartijen hebben om duurzaamheidsafspraken te maken, maar ook waar in het mededingingsrecht de grenzen liggen.

Op 9 juli 2020 is een eerste concept van de Leidraad duurzaamheidsafspraken ter consultatie gepubliceerd. Tijdens de consultatieperiode zijn in totaal 24 reacties ontvangen van stakeholders. Deze reacties waren afkomstig van (vooral grotere) internationale ondernemingen, NGO’s, brancheorganisaties, advocatenkantoren, economische wetenschappers en enkele andere mededingingsautoriteiten. Het overgrote deel van de reacties toonde zich positief over de concept-Leidraad. In de reacties is ook gewezen op enkele punten die voor de betrokkenen nog onduidelijk waren en vragen opriepen.

De concept leidraad duurzaamheidsafspraken is na consultatie aangescherpt en nu gereed gemaakt voor Europese discussie.

Meer weten over samenwerking en duurzaamheid? Ga naar de pagina over Samenwerken en Duurzaamheid.

 

Documenten

Notitie resultaten consultatie leidraad duurzaamheidsafspraken (PDF - 136.15 KB)