Kruimelpad

2e concept: Leidraad Duurzaamheidsafspraken Mogelijkheden binnen het mededingingsrecht

Afspraken tussen ondernemingen kunnen op een effectieve manier bijdragen aan het bereiken van publieke duurzaamheidsdoelen. Bovendien kunnen deze afspraken het draagvlak voor de inspanningen die nodig zijn om dergelijke doelen te bereiken vergroten.

De concept Leidraad duurzaamheidsafspraken geeft uitleg over de toepassing van het mededingingsrecht op duurzaamheidsafspraken tussen ondernemingen. De Leidraad laat zien welke mogelijkheden marktpartijen hebben om duurzaamheidsafspraken te maken, maar ook waar in het mededingingsrecht de grenzen liggen.

De leidraad duurzaamheidsafspraken is na consultatie aangescherpt en nu gereed gemaakt voor Europese discussie.