Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

2e concept: Leidraad Duurzaamheidsafspraken Mogelijkheden binnen het mededingingsrecht

Let op! Dit is een verouderd document. Zie voor de meest actuele versie de pagina Afspraken met andere bedrijven over duurzaamheid.

Afspraken tussen ondernemingen kunnen op een effectieve manier bijdragen aan het bereiken van publieke duurzaamheidsdoelen. Bovendien kunnen deze afspraken het draagvlak voor de inspanningen die nodig zijn om dergelijke doelen te bereiken vergroten.

De concept Leidraad duurzaamheidsafspraken geeft uitleg over de toepassing van het mededingingsrecht op duurzaamheidsafspraken tussen ondernemingen. De Leidraad laat zien welke mogelijkheden marktpartijen hebben om duurzaamheidsafspraken te maken, maar ook waar in het mededingingsrecht de grenzen liggen.

De leidraad duurzaamheidsafspraken is na consultatie aangescherpt en nu gereed gemaakt voor Europese discussie.

Meer weten over samenwerking en duurzaamheid? Ga naar Afspraken tussen bedrijven over duurzaamheid.

 

Documenten

2e concept: Leidraad Duurzaamheidsafspraken Mogelijkheden binnen het mededingingsrecht (PDF - 855.17 KB)