Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM positief over afspraken afvalinzamelaars om recycling te stimuleren

Inzamelaars van bedrijfsafval mogen samenwerken bij het stimuleren van afvalrecycling. Dit concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar aanleiding van vragen van de Vereniging Afvalbedrijven.

Een aantal (concurrerende) inzamelaars voor bedrijfsafval wil samen afspreken dat nieuwe klanten die meer dan 240 liter bedrijfsafval kunnen aanleveren altijd een contract aangeboden krijgen voor minimaal twee gescheiden afvalstromen. Het gaat dan bijvoorbeeld om restafval en minimaal één andere afvalstroom zoals GFT, organisch afval, folie en papier/karton.

De ACM heeft het plan beoordeeld en is positief. Het initiatief sluit aan bij een wettelijke scheidingsplicht die geldt voor (vrijwel) alle bedrijven die afval aanleveren (ook wel ontdoeners genoemd). Het biedt daarnaast die bedrijven een extra stimulans om afval te scheiden en bewustzijn te versterken voor duurzaam afvalbeheer.

Wat is er aan de hand?

Op een groot deel van de bedrijfsmatige ontdoeners rust een wettelijke verplichting om hun afval te scheiden. Echter, dat gebeurt nog niet overal. Daarom hebben afvalinzamelaars zelf het initiatief genomen om voortaan contracten aan te bieden met minimaal twee gescheiden afvalstromen. Het scheiden van afval (aan de bron) bevordert de duurzame economie, omdat het verspilling van grondstoffen voorkomt. Ook zorgt effectieve recycling ervoor dat minder grondstoffen nodig zijn en minder afval wordt verbrand. Dit draagt bij aan het verbeteren van de circulaire inzet van afvalstoffen in een duurzamere economie.

De ACM treedt niet op tegen de afspraken die ontdoeners betreffen die wettelijk verplicht zijn om hun afval te scheiden. Dat is omdat het doel van de afspraken uitsluitend is om naleving van een wettelijke duurzaamheidsnorm te stimuleren die niet volledig uitgevoerd of gehandhaafd (kan) worden door de daartoe aangewezen instantie(s).

Niet alle bedrijfsmatige ontdoeners zijn wettelijk verplicht om afval te scheiden. De groep die niet wettelijk verplicht is om afval te scheiden is echter zodanig klein dat de mededingingsbeperkingen die mogelijk kleven aan het initiatief voor deze (beperkte) groep klanten een verwaarloosbare impact zouden hebben op de Nederlandse markt. De ACM doet daarom geen verder onderzoek hiernaar.

Beleidsregel toezicht ACM op duurzaamheidsafspraken

De ACM heeft een Beleidsregel Toezicht ACM op duurzaamheidsafspraken (Beleidsregel) gemaakt die inzicht geeft in de toepassing en handhaving van de mededingingsregels op duurzaamheidsafspraken. De ACM heeft de Beleidsregel voor het eerst toegepast op dit initiatief.

ACM en duurzaamheid

De ACM laat markten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. Duurzame producten en consumptie zijn een belangrijk onderdeel op weg naar een duurzame samenleving. De ACM wil de juiste voorwaarden scheppen om verduurzaming te bevorderen. De ACM neemt belemmeringen weg en geeft ruimte waar dat kan. Dit geldt niet alleen voor het maken van duurzaamheidsafspraken tussen bedrijven. De ACM treedt ook op tegen bedrijven als ze misleidende duurzaamheidsclaims op hun producten zetten.

De ACM geeft antwoord op de vraag wanneer concurrenten mogen samenwerken om duurzaamheidsdoelen te bereiken. Komt u er niet uit of wenst u en/of uw adviseur meer informatie over de Beleidsregel, stuur dan een e-mail naar info [at] acm [punt] nl.

Meer weten over samenwerking en duurzaamheid? Ga naar Afspraken tussen bedrijven over duurzaamheid.