Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie ACM position paper Mededinging & Duurzaamheid

Op 11 juli 2013 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) haar concept position paper Mededinging & Duurzaamheid gepubliceerd. In dit position paper zet ACM uiteen hoe zij de verhouding ziet tussen afspraken die ondernemingen maken op het gebied van duurzaamheid en het kartelverbod. ACM doet dit om het bedrijfsleven meer duidelijkheid te bieden over de ruimte voor samenwerking op het gebied van duurzaamheid. Eerder al publiceerde ACM een Kennisbank Duurzaamheid op haar website.

ACM legt dit position paper nu voor ter consultatie. Na afloop van de consultatieperiode zal ACM mede op grond van de reacties haar definitieve position paper publiceren. Tegelijkertijd consulteert het Ministerie van Economische Zaken haar concept Beleidsregel mededinging en duurzame ontwikkeling.

ACM nodigt u nu graag uit om op onze position paper te reageren. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 6 september 2013. De ingezonden reacties worden gepubliceerd op onze website www.ACM.nl, tenzij u aangeeft dat niet te willen.

Contactgegevens voor reacties

Neemt u voor vragen contact met Liesbeth van Anken via telefoonnummer 070-722 2013. Dit is ook het e-mailadres waarop we graag uw reactie op de position paper ontvangen. Liever per post? Dat kan dan naar: Autoriteit Consument & Markt, Postbus 16326, 2500 BH o.v.v. ACM position paper Mededinging & Duurzaamheid.

Meer informatie

Kennisbank duurzaamheid

Meer weten over samenwerking en duurzaamheid? Ga naar de pagina over Samenwerken en Duurzaamheid.

 

Documenten

Consultatie ACM position paper Mededinging & Duurzaamheid (PDF - 338.97 KB)