Kruimelpad

Visiedocument mededinging en duurzaamheid

ACM beschrijft in het Visiedocument Mededinging en Duurzaamheid hoe duurzaamheidsinitiatieven van ondernemingen zich verhouden tot het mededingingsrecht. ACM laat zien welke ruimte er is voor samenwerkingsinitiatieven op het gebied van duurzaamheid. Het kartelverbod is niet van toepassing indien er geen belangrijke invloed wordt uitgeoefend op het concurrentieproces of als duurzame productie voordelen heeft voor consumenten. In het visiedocument wordt daar nader op ingegaan en worden voorbeelden gegeven om de theorie te illustreren. 

De visie op mededinging en duurzaamheid is in 2013 geconsulteerd. De reacties op deze consultatie zijn zoveel mogelijk verwerkt in deze definitieve visie.