Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM positief over gezamenlijke afspraak tussen frisdrankleveranciers over afschaffen plastic handgreep

Frisdrankleveranciers, waaronder Coca-Cola, Vrumona, Albert Heijn en Jumbo, willen afspreken om te stoppen met de plastic handgrepen op alle multipacks frisdrank en water. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft het plan beoordeeld en is positief. Een multipack frisdrank bestaat bijvoorbeeld uit zes flessen frisdrank, verpakt in plastic met een handgreep bovenop. Door geen handgreep meer toe te voegen aan de verpakkingen wordt de verpakking beter recyclebaar en is minder plastic nodig. Door gezamenlijk afspraken te maken heeft straks meer dan 70% van deze multipacks geen handgreep.

De afspraak draagt bij aan duurzaamheidsdoelstellingen, terwijl er geen negatieve effecten zijn voor de consument. De ACM paste bij haar beoordeling de ‘concept-leidraad duurzaamheidsafspraken’ toe.

Wat vindt de ACM?

Concurrenten maken hier een gezamenlijke afspraak om te stoppen met de handgreep op de verpakking . Eerst hebben de leveranciers zelf beoordeeld of de afspraak past binnen de concurrentieregels. Daarna heeft Coca-Cola om een oordeel van de ACM gevraagd. Een onderdeel van de beoordeling is of de afspraak de concurrentie negatief beïnvloedt en nadelig is voor de consument. Bijvoorbeeld door hogere prijzen of een kwalitatief slechter aanbod. Dat is hier niet het geval.

Volgens de leveranciers speelt (het gemak van) de handgreep in het concurrentieproces geen rol. Uit een test die door enkele van de leveranciers is uitgevoerd zijn ook geen andere signalen naar voren gekomen.

Daarnaast vindt de ACM het belangrijk dat er ruimte blijft voor de bedrijven om hun eigen (duurzame) keuzes te maken. Iedere deelnemer bepaalt bijvoorbeeld zelf wanneer en hoe zij stoppen met de handgrepen op de verpakking.

De ACM vindt het daarom aannemelijk dat de afspraak de concurrentie niet beperkt en dus is toegestaan. Bij de beoordeling heeft de ACM de concept leidraad duurzaamheidsafspraken toegepast. Daarin staan vijf categorieën van afspraken die niet concurrentiebeperkend zijn en dus zijn toegestaan. Deze afspraak valt in ieder geval onder twee van deze categorieën:

  1. een afspraak die ondernemingen stimuleert een positieve bijdrage aan een duurzaamheidsdoel te leveren zonder verplichtend karakter;
  2. afspraken die een kwaliteitsverbetering van producten beogen waarbij bepaalde minder duurzaam geproduceerde of aangeboden producten niet meer worden verkocht.

De ACM wijst de frisdrankleveranciers op de algemene uitgangspunten voor duurzaamheidsclaims die staan in de Leidraad Duurzaamheidsclaims. Bedrijven moeten eerlijk zijn over duurzaamheid, en mogen alleen duidelijke, juiste en relevante duurzaamheidsclaims gebruiken. Die gelden ook voor het geval de leveranciers de afspraak uitvoeren en dat willen vermelden in hun (reclame-)uitingen.

ACM en duurzaamheid

De beoordeling van deze duurzaamheidsafspraak past binnen de concurrentieregels. Ondernemingen kunnen op een effectieve manier samenwerken én bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen, zonder in strijd te handelen met de concurrentieregels. Bijvoorbeeld omdat de afspraak de onderlinge concurrentie helemaal niet beperkt. Of als blijkt dat de afspraak de concurrentie wél beperkt, maar de afspraak noodzakelijk is om duurzame doelen te bereiken. Dan kunnen de voordelen van de duurzame afspraak worden afgewogen tegen de nadelen van de beperking van de concurrentie.


De ACM geeft antwoord op de vraag wanneer concurrenten mogen samenwerken om duurzame doelen te bereiken. Komt u er niet uit of wenst u en/of uw adviseur meer informatie over de concept-leidraad duurzaamheidsafspraken, stuur dan een e-mail naar info [at] acm [punt] nl.

Meer weten over samenwerking en duurzaamheid? Ga naar Afspraken tussen bedrijven over duurzaamheid.