Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op ontheffing kartelverbod Asfaltcentrale Bovenveld

NMa wijst ontheffingsaanvraag voor samenwerkingsovereenkomst ACB, aangezien deze onder groepsvrijstelling valt en dus niet in strijd is met kartelverbod.

Op 31 maart 1998 ontving de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) een aanvraag om ontheffing van Asfaltcentrale Bovenveld B.V. (hierna: ACB of aanvraagster) met het verzoek een ontheffing te verlenen van het verbod van artikel 6, eerste lid, van de Mededingingswet (hierna: Mw) op grond van artikel 17 Mw.

Op de relevante markt, te weten de markt voor het asfalteren van wegen in Nederland, hebben de deelnemende ondernemingen een gezamenlijk marktaandeel dat niet meer dan 20% bedraagt, waardoor ACB, voor zover dat noodzakelijk is, onder het toepassingsbereik van de bovengenoemde Groepsvrijstelling valt. Gelet op artikel 12 dan wel artikel 13 Mw, geldt artikel 6, eerste lid, Mw derhalve niet voor de onderhavige samenwerkingsovereenkomst.

Gelet op het bovenstaande wordt de aanvraag van ACB om ontheffing in de zin van artikel 17 Mw voor de aangemelde overeenkomst afgewezen, aangezien deze overeenkomst niet in strijd is met het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw.

 

Documenten

Besluit op ontheffing kartelverbod Asfaltcentrale Bovenveld (PDF - 69.11 KB)
 

Bijlagen

Besluit inzake mededingingsafspraken (incl. besluiten op klachten) in zaak 322 (PDF - 66.55 KB)
 

Meer in deze zaak