Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Samenwerking Brabantse Asfaltcentrale: geen strijd met kartelverbod

Na uittreding van Aannemingsbedrijf Van Lee valt de samenwerkingsovereenkomst de Brabantse Asfaltcentrale V.O.F. (BAC) niet meer onder het kartelverbod.

De afgelopen jaren heeft de NMa, naar aanleiding van de door verschillende samenwerkingsverbanden ingediende ontheffingsaanvragen, onderzoek gedaan naar diverse samenwerkingsverbanden in de asfaltsector. Daarbij is naar voren gekomen dat ook uw samenwerkingsverband, te weten de Brabantse Asfaltcentrale V.O.F. (hierna: BAC) te Helmond, onder de reikwijdte van het kartelverbod viel.

Koninklijke BAM NBM N.V.1 (hierna: BAM-NBM), Heijmans N.V.2 (hierna: Heijmans) en Ballast Nedam N.V.3 (hierna: BN), te weten de moederondernemingen van de vennoten in de BAC hebben een voorstel gedaan dit mededingingsrechtelijke probleem op te lossen. Het definitieve voorstel houdt in dat Aannemingsbedrijf Van Lee B.V., een dochteronderneming van Heijmans, uit de BAC treedt.

Op de relevante markt, te weten de markt voor het asfalteren van wegen in Nederland, hebben Ballast Nedam en BAM-NBM (inclusief HBG7) een gezamenlijk marktaandeel van ongeveer 21%. Aangezien de overblijvende ondernemingen in de BAC een gezamenlijk marktaandeel op de relevante markt hebben, dat iets meer dan 20% bedraagt, is het resultaat van het uittreden van Heijmans dat de gezamenlijke marktmacht van de overblijvende ondernemingen in de BAC beperkt is. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat deze ondernemingen door de samenwerking marktmacht zullen verkrijgen, behouden of vergroten. Derhalve heeft de onderhavige samenwerkingsovereenkomst, met inachtneming van de wijzigingen zoals die door de vennoten in de overeenkomst d.d. 10 januari 2003 zijn vastgelegd, niet ten gevolge dat de mededinging op de relevante markt wordt beperkt.

 

 

 

Documenten

Samenwerking Brabantse Asfaltcentrale: geen strijd met kartelverbod (PDF - 84.73 KB)
 

Meer in deze zaak