Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op ontheffing kartelverbod Asfalt Produktie Maatschappij

NMa wijst ontheffingsverzoek APM af, na uittreding van KWS uit samenwerkingsovereenkomst, aangezien deze niet onder kartelverbod valt.

Op 31 maart 1998 ontving de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) een aanvraag om ontheffing van Asfalt Produktie Maatschappij B.V. (hierna: APM of aanvraagster) te Bergen op Zoom met het verzoek een ontheffing te verlenen van het verbod van artikel 6, eerste lid, van de Mededingingswet (hierna: Mw) op grond van artikel 17 Mw.

De NMa heeft op 14 februari 2002 een conceptbesluit inzake de onderhavige ontheffingsaanvraag aan APM gezonden. Daarin stond dat de NMa voornemens was om de ontheffingsaanvraag af te wijzen. De reden betrof het feit dat de ontheffingsaanvraag met betrekking tot APM onder de reikwijdte van het kartelverbod viel, zoals vervat in artikel 6, eerste lid, Mw. Daarnaast voldeed de aanvraag niet aan de cumulatieve ontheffingsvoorwaarden van artikel 17 Mw. Bij toezending van het conceptbesluit is APM de gelegenheid geboden met concrete wijzigingsvoorstellen aan te geven hoe het samenwerkingsverband op een dusdanige manier wordt gewijzigd, dat deze niet langer onder de reikwijdte van het kartelverbod valt.

Het definitieve voorstel houdt in dat KWS uit APM treedt.

Op de relevante markt, te weten de markt voor het asfalteren van wegen in Nederland, hebben deze ondernemingen een gezamenlijk marktaandeel van ongeveer 21%. Aangezien de overblijvende ondernemingen in APM een gezamenlijk marktaandeel op de relevante markt hebben, dat iets meer dan 20% bedraagt, is het resultaat van het uittreden van KWS dat de gezamenlijke marktmacht van de overblijvende ondernemingen in APM beperkt is. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat deze ondernemingen door de samenwerking marktmacht zullen verkrijgen, behouden of vergroten. Derhalve heeft de onderhavige samenwerkingsovereenkomst, met inachtneming van de wijzigingen zoals die door de aandeelhouders in de overeenkomst d.d. 10 januari 2003 zijn vastgelegd, niet ten gevolge dat de mededinging op de relevante markt wordt beperkt.

Gelet op het bovenstaande wordt de aanvraag van APM om ontheffing in de zin van artikel 17 Mw voor de aangemelde overeenkomst afgewezen, aangezien deze overeenkomst, met inachtneming van de wijzigingen zoals die door partijen in de overeenkomst d.d. 10 januari 2003 zijn vastgelegd, niet in strijd is met het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw.

 

Documenten

Besluit op ontheffing kartelverbod Asfalt Produktie Maatschappij (PDF - 77.4 KB)
 

Bijlagen

Besluit inzake mededingingsafspraken (incl. besluiten op klachten) in zaak 454 (PDF - 74.86 KB)
 

Meer in deze zaak