Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Boete Asfaltzware wegenprojecten Noord-Nederland

De betrokken ondernemingen bestreken het grootste deel van de markt voor openbaar aan te besteden asfaltzware werken in de drie noordelijke provincies van Nederland. Zeven van de negen ondernemingen behoorden destijds tot de tien 10 grootste bouwondernemingen in Nederland. Alle negen waren zij groot in de wegensector en tezamen beheersten zij in belangrijke mate het aanbod van die sector in de drie noordelijke provincies. Door binnen die marktstructuur onderling (en incidenteel met derde-ondernemingen) het inschrijfgedrag af te stemmen hebben de betrokken ondernemingen bij de aanbesteding van de negen projecten de mededinging in belangrijke mate tenietgedaan. De d-g NMa herinnert in dit verband aan de Reiskas-doelstelling, namelijk te proberen het geld dat nu bij de opdrachtgever blijft, binnen de aannemerij te houden. Aldus kan zonder meer worden gesproken van een merkbare mededingingsbeperking.

De  d-g NMa rekent de overtreding derhalve toe aan:
a) Ballast Nedam,
b) Heijmans B.V.,
c) Koop Tjuchem,
d) KWS,
e) Oosterhof-Holman,
f) HBG,
g) Reef,
h) BAM NBM, en
i)  Vermeer.

Op 18 december 2003 legde de NMa aan (dochterondernemingen van) Ballast Nedam, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Koninklijke Volker Wessels Stevin, Koop Tjuchem, Oosterhof-Holman en Reef hoge boetes op wegens overtreding van het kartelverbod, c.q. verboden aanbestedingsafspraken met betrekking tot het onderhoud van wegen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

 

Documenten

Boete Asfaltzware wegenprojecten Noord-Nederland (PDF - 772.12 KB)
 

Bijlagen

Boetes aanbestedingsafspraken Asfaltzware wegenprojecten Noord-Nederland (PDF - 771.15 KB)
 

Meer in deze zaak