Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op ontheffing kartelverbod Asfaltcentrale Limburg

Na uittreding KWS uit samenwerkingovereenkomst ACL valt deze niet langer onder kartelverbod en wordt ontheffingsaanvraag afgewezen door de NMa.

Op 31 maart 1998 ontving de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) een aanvraag om ontheffing van de Asfaltcentrale Limburg v.o.f. (hierna ACL v.o.f. of aanvraagster) met het verzoek een ontheffing te verlenen van het verbod van artikel 6, eerste lid, van de Mededingingswet (hierna: Mw) op grond van artikel 17 Mw.

De NMa heeft op 21 december 2001 een conceptbesluit inzake de onderhavige ontheffingsaanvraag aan ACL gezonden. Daarin stond dat de NMa voornemens was om de ontheffingsaanvraag af te wijzen. De reden betrof het feit dat de ontheffingsaanvraag met betrekking tot ACL onder de reikwijdte van het kartelverbod viel, zoals vervat in artikel 6, eerste lid, Mw. Daarnaast voldeed de aanvraag niet aan de cumulatieve ontheffingsvoorwaarden van artikel 17 Mw.

Bij toezending van het conceptbesluit is ACL de gelegenheid geboden met concrete wijzigingsvoorstellen aan te geven hoe het samenwerkingsverband op een dusdanige manier wordt gewijzigd, dat deze niet langer onder de reikwijdte van het kartelverbod valt. Het definitieve voorstel houdt in dat KWS uit ACL treedt.In ACL wordt na de aanpassing van de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst alleen nog geparticipeerd door dochterondernemingen van BAM-NBM. Aangezien er niet langer sprake is van een samenwerkingsverband, valt ACL niet langer onder de reikwijdte van het kartelverbod zoals vervat in artikel 6, eerste lid, Mw.

Gelet op het bovenstaande wordt de aanvraag van ACL om ontheffing in de zin van artikel 17 Mw voor de aangemelde overeenkomst afgewezen, aangezien deze overeenkomst, met inachtneming van de wijzigingen zoals die door aandeelhouders in de overeenkomst d.d. 10 januari 2003 zijn vastgelegd, niet in strijd is met het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw.

 

Documenten

Besluit op ontheffing kartelverbod Asfaltcentrale Limburg (PDF - 76.49 KB)
 

Bijlagen

Besluit inzake mededingingsafspraken (incl. besluiten op klachten) in zaak 630 (PDF - 73.97 KB)
 

Meer in deze zaak