Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Samenwerking Zuid Nederlandse Asfaltcentrale: geen strijd met kartelverbod

Na uittreding van Van Hees Vastgoed uit de ZNAC valt de samenwerkingsovereenkomst Zuid Nederlandse Asfalt Centrale niet meer onder kartelverbod.

De afgelopen jaren heeft de NMa, naar aanleiding van de door verschillende
samenwerkingsverbanden ingediende ontheffingsaanvragen, onderzoek verricht naar diverse samenwerkingsverbanden in de asfaltsector. Daarbij is naar voren gekomen dat ook het samenwerkingsverband, te weten de Zuid Nederlandse Asfalt Centrale B.V. (hierna: ZNAC) te Breda, onder de reikwijdte van het kartelverbod viel.

Koninklijke BAM NBM N.V.1 (hierna: BAM-NBM)en Heijmans N.V.2 (hierna: Heijmans), te weten de moederondernemingen van twee van de vier aandeelhouders in de ZNAC, hebben een voorstel gedaan dit mededingingsrechtelijke probleem op te lossen. Het definitieve voorstel houdt in dat Van Hees Vastgoed B.V., een dochteronderneming van Heijmans, uit de ZNAC treedt.

Op de relevante markt, te weten de markt voor het asfalteren van wegen in Nederland, hebben BAM-NBM, Wolfs Aannemingsbedrijf B.V. en Wegenbouwmaatschappij Elshout B.V. een gezamenlijk marktaandeel van ongeveer 17%. Aangezien de overblijvende ondernemingen in de ZNAC een gezamenlijk marktaandeel van minder dan 20% op de relevante markt hebben, is het resultaat van het uittreden van (een dochteronderneming van) Heijmans dat de samenwerkingsovereenkomst, voor zover dat noodzakelijk is, onder het toepassingsbereik van de bovengenoemde Groepsvrijstelling valt. Voor de onderhavige samenwerkingsovereenkomst, met inachtneming van de wijzigingen zoals die door de aandeelhouders in de overeenkomst d.d. 10 januari 2003 zijn vastgelegd, geldt derhalve, gelet op artikel 12 of artikel 13 Mw, artikel 6, eerste lid, Mw niet.

 

Documenten

Samenwerking Zuid Nederlandse Asfaltcentrale: geen strijd met kartelverbod (PDF - 84.37 KB)
 

Meer in deze zaak