Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Samenwerking Asfaltcentrale Zwijndrecht: geen strijd met kartelverbod

Na voorstel BAM en Heijmans om Verlaat Wegenbouw uit ACZ te laten treden, valt samenwerkingsverband ACZ niet langer onder kartelverbod.

De afgelopen jaren heeft de NMa, naar aanleiding van de door verschillende samenwerkingsverbanden ingediende ontheffingsaanvragen, onderzoek verricht naar diverse samenwerkingsverbanden in de asfaltsector. Daarbij is naar voren gekomen dat uw samenwerkingsverband, te weten Asfaltcentrale Zwijndrecht V.O.F. (hierna: ACZ), onder de reikwijdte van het kartelverbod viel.

Koninklijke BAM-NBM N.V.1 (hierna: BAM-NBM) en Heijmans N.V.2 (hierna:Heijmans), te weten de moederondernemingen van de vennoten in ACZ, hebben een voorstel gedaan dit mededingingsrechtelijke probleem op te lossen. Het definitieve voorstel houdt in dat Verlaat Wegenbouw, een dochteronderneming van BAM- NBM, uit ACZ treedt. In ACZ wordt na de aanpassing van de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst alleen nog geparticipeerd door een dochteronderneming van Heijmans. Aangezien er niet langer sprake is van een samenwerkingsverband, valt ACZ niet langer onder de reikwijdte van het kartelverbod zoals vervat in artikel 6, eerste lid, Mw.

 

Documenten

Samenwerking Asfaltcentrale Zwijndrecht: geen strijd met kartelverbod (PDF - 73.83 KB)
 

Bijlagen

Besluit in zaak 3408 (PDF - 71.07 KB)
 

Meer in deze zaak