Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Methodebesluit TenneT 2014-2016 Systeem

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de methodiek vastgesteld op grond waarvan tarieven voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnetwerk, TenneT, worden bepaald. Het gaat om de tarieven die TenneT in rekening mag brengen voor de systeemtaken. Het toezicht van ACM zorgt ervoor dat afnemers een redelijke prijs betalen voor de diensten van TenneT.

Belanghebbenden hebben hun zienswijze tijdens de consultatieperiode kunnen indienen. ACM heeft deze zienswijzen in de definitieve besluiten verwerkt.
Daarnaast heeft ACM medio september extra klankbordgroepen georganiseerd over de regulering van TenneT. De reacties van belanghebbenden zijn verwerkt in de definitieve besluiten.

Hieronder vindt u het methodebesluit en de formulebijlage.

1 document heeft betrekking op zowel het methodebesluit van TenneT als op andere methodebesluiten, te weten:

 

Documenten

Methodebesluit TenneT 2014-2016 Systeem (PDF - 462.93 KB)
 

Bijlagen

Bijlage 1 formules methodebesluiten Tennet systeem (2014-2016) (PDF - 387.85 KB)