Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Verslag hoorzitting op ontwerp methodebesluiten TenneT (2014-2016)

05-08-2013

ACM heeft op 31 mei 2013 een hoorzitting gehouden over de ontwerp methodebesluiten voor TenneT voor de reguleringsperiode 2014 tot en met 2016.

Aanwezige partijen

De volgende partijen waren bij de hoorzitting aanwezig:

  • TenneT
  • Duurzame Energie Koepel
  • Vereniging Energie-Nederland
  • Vereniging voor Energie, Milieu en Water
  • Netbeheer Nederland
  • Gasunie Transport Services
  • LTO