Kruimelpad

Zienswijze TenneT op ontwerp methodebesluiten TenneT (2014-2016) transporttaken

ACM heeft op 1 mei 2013 een ontwerp methodebesluit voor TenneT, voor de reguleringsperiode 2014 tot en met 2016, voor zes weken ter inzage gelegd. TenneT heeft in een zienswijze gereageerd op dit ontwerp methodebesluit.