Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bijlage 3: Reactie ACM op zienswijzen belanghebbenden ontwerp methodebesluiten (2014-2016)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de methodieken vastgesteld op grond waarvan tarieven voor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet (GTS), de netbeheerder van het landelijk elektriciteitsnet (TenneT), de regionale netbeheerders elektriciteit en de regionale netbeheerders gas worden bepaald.

Onderdeel van deze methodieken is een gedetailleerde reactie op de zienswijzen die door belanghebbenden zijn ingediend op de ontwerpbesluiten van ACM.

Zienswijzen belanghebbenden

 

Documenten

Bijlage 3: Reactie ACM op zienswijzen belanghebbenden ontwerp methodebesluiten (2014-2016) (PDF - 1.96 MB)