Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp Wijziging Methodebesluit TenneT 2014-2016 Systeem

ACM hanteert bij het bepalen van de efficiëntie van TenneT (85%) een voorzichtigheidsmarge van 5%. Dit volgt uit een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

TenneT is in beroep gegaan tegen het methodebesluit. Op 11 augustus 2015 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een tussenuitspraak gedaan in dit beroep.

Het CBb draagt ACM op een aantal gebreken in het besluit te herstellen of te wijzigen. Met het gewijzigde methodebesluit geeft ACM gehoor aan deze opdracht van het CBb. ACM had zich gebaseerd op een bepaald model, maar volgens de rechter kan ACM dit model niet onverkort toepassen. ACM gaat daarom uit van een voorzichtigheidsmarge van 5%.

Daarnaast heeft het CBb geoordeeld dat ACM de kosten van terreinen en gebouwen, planningskosten en kosten van immateriële vaste activa niet mag meenemen bij het toepassen van de efficiëntiekorting.

 

Documenten

Ontwerp Wijziging Methodebesluit TenneT 2014-2016 Systeem (PDF - 661.06 KB)
 

Bijlagen

Wijzigingen methodebesluit TenneT Systeemtaken (2014-2016) (PDF - 248.9 KB)