Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wijziging Methodebesluit TenneT 2014-2016 Systeem

ACM publiceert het gewijzigde methodebesluit voor TenneT voor de systeemtaken. De wijzigingen in het besluit houden verband met 1) de toepassing van de WACC en 2) aanmerkelijk terughoudende toepassing voor het bepalen van de efficiënte kosten.

TenneT is in beroep gegaan tegen de toepassing van de WACC in het methodebesluit TenneT systeemtaken (2014-2016). Voor de uitkomsten van dit beroep verwijst ACM naar de gewijzigde methodebesluiten 2014-2016 van GTS, regionaal netbeheer elektriciteit en regionaal netbeheer gas van 10 februari 2016.

Naast de toepassing van de WACC is TenneT in beroep gegaan tegen de manier waarop ACM bepaalt in hoeverre TenneT efficient opereert. Op 11 augustus 2015 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een tussenuitspraak gedaan in dit beroep.

Tussenuitspraak van het CBb

Om de efficiëntie van TenneT vast te stellen had ACM zich gebaseerd op een economische model (STENA2012). De rechter heeft echter bepaald dat ACM dit model niet onverkort kan toepassen vanwege onzekerheden in de WACC. ACM kiest er daarom voor om een onzekerheidsmarge van 5% in het voordeel van TenneT in te bouwen Een verdere verhoging van deze marge acht ACM niet redelijk, omdat de afnemers dan meer moeten betalen. Daarnaast heeft het CBb geoordeeld dat ACM de kosten van terreinen en gebouwen, planningskosten en kosten van immateriële vaste activa niet mag meenemen bij het toepassen van de efficiëntiekorting. Het CBb draagt ACM op een aantal gebreken in het besluit te herstellen of te wijzigen. Met het gewijzigde methodebesluit geeft ACM gehoor aan deze opdracht van het CBb.

Hieronder vindt u het methodebesluit. 1 document heeft betrekking op zowel het methodebesluit van TenneT als op andere methodebesluiten, te weten:

 

Documenten

Wijziging Methodebesluit TenneT 2014-2016 Systeem (PDF - 674.89 KB)