Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel TenneT voor tarieven 2014 landelijk netbeheer elektriciteit

TenneT beheert het landelijke netwerk van elektriciteitskabels in Nederland en lost storingen op. Voor deze en andere wettelijke taken mag TenneT kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

TenneT heeft op 17 oktober 2013 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven die zij in 2014 in rekening wil brengen. ACM beoordeelt dit voorstel en bepaalt in december 2013 de hoogte van de tarieven.

ACM publiceert het tarievenvoorstel van TenneT op haar website. ACM heeft eventuele vertrouwelijke informatie uit het tarievenvoorstel verwijderd. Belanghebbenden kunnen tot en met 6 november 2013 op het tarievenvoorstel reageren. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties van grote afnemers en consumentenorganisaties.

In oktober 2013 heeft ACM een methodebesluit genomen. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van TenneT in 2014 worden berekend. Hierop baseert ACM de definitieve tarieven.

Meer informatie

Toezicht op TenneT

 

Documenten

Voorstel TenneT voor tarieven 2014 landelijk netbeheer elektriciteit (XLSX - 166.86 KB)
 

Bijlagen

Bijlage 1 toelichting tarievenvoorstel 2014 TenneT (PDF - 30.16 KB) Bijlage 2 aanvraag aanmerkelijke investering TenneT (PDF - 156.28 KB) Bijlage 3 Rijksinpassingsplan (bij tarievenvoorstel 2014 TenneT) (PDF - 2.27 MB) Bijlage 4 Herziening rijksinpassingsplan (hoort bij tarievenvoorstel TenneT 2014) (PDF - 19.1 MB) Bijlage 5 rijksinpassingsplan bijlagen (hoort bij tarievenvoorstel 2014 TenneT) (PDF - 6.43 MB)