Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Zienswijze Duurzame Energie Koepel op ontwerp methodebesluiten TenneT (2014-2016)

05-08-2013

ACM heeft op 1 mei 2013 een ontwerp methodebesluit voor TenneT, voor de reguleringsperiode 2014 tot en met 2016, voor zes weken ter inzage gelegd. Duurzame Energie Koepel heeft in een zienswijze gereageerd op dit ontwerp methodebesluit.