Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

2e Wijziging Methodebesluit TenneT 2014-2016 Transport

Over het eerste methodebesluit

Op 26 september 2013 heeft de ACM het eerste methodebesluit voor TenneT genomen voor de uitvoering van haar transporttaken. Een onderdeel van het methodebesluit is het vaststellen van de efficiëntie van TenneT. ACM heeft de efficiëntie van TenneT op basis van een benchmark-onderzoek vastgesteld op 85%. Bij de toepassing van deze gemeten efficiëntie heeft ACM in haar eerste Methodebesluit geen voorzichtigheidsmarge gehanteerd.

Over het eerste herstelbesluit

Op 11 augustus 2015 heeft het College van het Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb; ECLI:NL:CBB:2015:272) geoordeeld dat de ACM alsnog een passende voorzichtigheidsmarge in het methodebesluit moet opnemen vanwege een onzekerheid in het gebruikte benchmarkmodel. Het CBb heeft de ACM opgedragen om dit gebrek te herstellen. Op 10 februari 2016 heeft ACM een Herstelbesluit genomen waarin de ACM is uitgegaan van een voorzichtigheidsmarge van 5%-punt. Op 8 december 2016 heeft het CBb echter geoordeeld dat de ACM een voorzichtigheidsmarge van 10%-punt moet toepassen (ECLI:NL:CBB:2016:374).

Over het tweede herstelbesluit

Met dit tweede herstelbesluit geeft de ACM invulling aan de opdracht van het CBb om dit gebrek te herstellen. In dit tweede Herstelbesluit gaat ACM uit van een voorzichtigheidsmarge van 10%-punt.

 

Documenten

2e Wijziging Methodebesluit TenneT 2014-2016 Transport (PDF - 1.33 MB)