Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Zienswijze Energie-Nederland op ontwerp methodebesluiten TenneT (2014-2016)

05-08-2013

ACM heeft op 1 mei 2013 een ontwerp methodebesluit voor TenneT, voor de reguleringsperiode 2014 tot en met 2016, voor zes weken ter inzage gelegd. Energie-Nederland heeft in een zienswijze gereageerd op dit ontwerp methodebesluit.