Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze VEMW op ontwerp methodebesluiten TenneT (2014-2016)

ACM heeft op 1 mei 2013 een ontwerp methodebesluit voor TenneT, voor de reguleringsperiode 2014 tot en met 2016, voor zes weken ter inzage gelegd. VEMW heeft in een zienswijze gereageerd op dit ontwerp methodebesluit.

 

Documenten

Zienswijze VEMW op ontwerp methodebesluiten TenneT (2014-2016) (PDF - 43.3 MB)
 

Bijlagen

Zienswijze VEMW benchmarkstudies 2012, 3 september 2013 (PDF - 1.18 MB)