Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Methodebesluit TenneT 2014-2016 Transport

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de methodiek vastgesteld op grond waarvan tarieven voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnetwerk, TenneT, worden bepaald. Het gaat om de tarieven die TenneT in rekening mag brengen voor het transport van elektriciteit over het landelijk hoogspanningsnet. Het toezicht van ACM zorgt ervoor dat afnemers een redelijke prijs betalen voor de diensten van TenneT. De inkomsten van TenneT dalen in de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 met 7,12% per jaar.

Belanghebbenden hebben hun zienswijze tijdens de consultatieperiode kunnen indienen. ACM heeft deze zienswijzen in de definitieve besluiten verwerkt.
Daarnaast heeft ACM medio september extra klankbordgroepen georganiseerd over de regulering van TenneT. De reacties van belanghebbenden zijn verwerkt in de definitieve besluiten.

Hieronder vindt u het methodebesluit en de formulebijlage.

2 documenten hebben betrekking op zowel het methodebesluit van TenneT als op andere methodebesluiten, te weten:

 

Documenten

Methodebesluit TenneT 2014-2016 Transport (PDF - 740.65 KB)
 

Bijlagen

Bijlage 1 formules methodebesluiten Tennet transport (2014-2016) (PDF - 403.79 KB)