Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

REG2022 twaalfde Klankbordgroepbijeenkomst

18-06-2020

De Autoriteit Consument & Markt en Netbeheer Nederland (namens de RNB’s) hebben op 25.05.2020 een presentatie gegeven tijdens de twaalfde klankbordgroepbijeenkomst voor de methodebesluiten elektriciteit en gas 2022 e.v.

Van deze bijeenkomst is een hoofdpuntenverslag beschikbaar.

Tijdens deze presentatie kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • HOGAN
  • Presentatie RNB’s – Vooruitkijkend schatten (incl. proactief verzwaren)