Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

REG2022 vijfde Klankbordgroepbijeenkomst

25-03-2020

De Autoriteit Consument & Markt, Vereniging Gasopslag Nederland en TenneT hebben op 2 maart 2020 een presentatie gegeven tijdens de vijfde klankbordgroepbijeenkomst voor de methodebesluiten elektriciteit en gas 2022 e.v.

Van deze bijeenkomst is een hoofdpuntenverslag beschikbaar.