Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

REG2022 negentiende Klankbordgroepbijeenkomst

20-11-2020

De Autoriteit Consument & Markt heeft op 12.10.2020 een presentatie gegeven tijdens de negentiende klankbordgroepbijeenkomst voor de methodebesluiten elektriciteit en gas 2022 e.v. Van deze bijeenkomst is een hoofdpuntenverslag beschikbaar.

Tijdens deze presentatie kwam de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Start GAW en afschrijvingsklif (RNB’s)
  • Productiviteitsverandering (RNB-E)
  • Inkoopkosten (TenneT en RNB’s)
  • Update WACC (TenneT en RNB’s)