Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

REG2022 negende Klankbordgroepbijeenkomst

25-05-2020

De Autoriteit Consument & Markt heeft op 20.04.2020 een presentatie gegeven tijdens de negende klankbordgroepbijeenkomst voor de methodebesluiten elektriciteit en gas 2022 e.v.  Van deze bijeenkomst is een hoofdpuntenverslag beschikbaar.

Tijdens deze presentatie kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Kapitaalkosten: doorrollen + bijschatten